Megosztás Facebook LinkedIn

Nem terheli az evás osztalékot egészségügyi hozzájárulás

2011-ben sem keletkezik egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség az evával adózott eredmény terhére az evás vállalkozás tagja által az adóévben megszerzett osztalék után.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban:Eva törvény) 17.§ (3) bekezdése szerint „Az egyéni vállalkozó adóalanyt az adóévben nem terheli vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó, vagy átalányadó...", a 18.§ (4) bekezdés pedig úgy rendelkezik, hogy „A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég adóalanyt, továbbá magánszemély tagját, volt tagját (örökösét) az adóévben nem terheli - a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég adóalany által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség."

Az osztalékkal összefüggésben az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (továbbiakban:Eho törvény)  2010. december 31-éig hatályos rendelkezése az adóévben megszerzett 25 százalék adóterhet viselő osztalék után írja elő az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget.

Az  Eho törvény 2011. január 1-jétől hatályos 3.§ (3) bekezdésének c) pontja előírja, hogy a magánszemély az adóévben megszerzett osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §] után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.

A 2010. évi szabályozáshoz képest 2011. évre a változás mindössze annyi, hogy módosított előírás nem jelöli meg, hogy az  egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség milyen  adóterhet viselő osztalék után keletkezik, de továbbra is utal az Szja törvény 66.§-ára. Az Szja törvény 2011. január 1-jétől hatályos 66.§-a azt határozza meg, hogy a törvény alkalmazásában mi minősül osztaléknak, anélkül, hogy az osztalékból származó jövedelem adóterhét megállapítaná. Ez azzal függ össze, hogy az új, egykulcsos rendszerben az adó mértékét általános érvénnyel az Szja törvény 8.§ (1) bekezdése írja elő, így ez vonatkozik a külön adózó osztalékjövedelemre is. Az Eho törvény új rendelkezése („a magánszemély az adóévben megszerzett osztalék [Szja tv. 66. §] után" fordulata) tehát nem értelmezhető kiterjesztően valamennyi osztalékra, csak az Szja törvény 66.§-a szerint adóköteles osztalékjövedelemre, amelyet az Szja törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott 16 százalék mértékű adó terhel.

Fenti jogszabályi rendelkezésekből következik, hogy 2011-ben sem keletkezik egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség az evával adózott eredmény terhére az evás vállalkozás tagja által az adóévben megszerzett osztalék után, függetlenül attól, hogy a társas vállalkozás az osztalékot a bevételi nyilvántartás vagy a számviteli törvény szabályai alapján állapítja meg.

Forrás: APEH

© 2010 Hunder - All rights reserved