Változások a minimálbérben és a garantált bérminimumban Vissza

2023-03-10 12:36:00

Az év eleji jogszabályváltozások dömpingjében évek óta az egyik legstabilabb pont, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összege is megváltozik. Ez idén sem történt ez másképp. Habár az ezzel kapcsolatos teendőket a munkáltatók már rutinszerűen végezhetik, érdemes szem előtt tartani, hogy nem elég csupán a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalók munkaszerződését módosítani, a foglalkoztatókra egyéb teendők is várnak.
 
A minimálbér mértéke
 
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított minimálbér a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232 000 Ft, hetibér alkalmazása esetén 53 340 Ft, napibér alkalmazása esetén 10 670 Ft, órabér alkalmazása esetén pedig 1334 Ft. Teljesítménybérezés esetén a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének kötelező legkisebb összege 232 000 Ft.
 
A garantált bérminimum mértéke
 
Ettől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, aki rendelkezik is a megkívánt végzettséggel 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 296 400 Ft, hetibér alkalmazása esetén 68 140 Ft, napibér alkalmazása esetén 13 630 Ft, órabér alkalmazása esetén 1704 Ft garantált bérminimumra jogosult. Teljesítménybérezés alkalmazása esetén a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének garantált bérminimumra való jogosultság esetén el kell érnie legalább a 296 400 Ft-os összeget.
 
Részmunkaidő
 
Részmunkaidő esetén a munkavállalót a korábbiakhoz hasonlóan a fentiekben meghatározott havi, heti és napi bértétel munkaidő mértékével arányos része illeti meg. Amennyiben tehát a napi 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havibérben részesül, alapbérének legalább 116 000 Ft-nak kell lennie. Rövidebb teljes napi munkaidő esetén arányosításra nem kerülhet sor.
 
Vezető állású munkavállalók
 
Év elején a vezető állású munkavállalók bérét is javasolt felülvizsgálni. Azok esetében ugyanis, akik munkaszerződésük alapján minősülnek vezető állású munkavállalónak – nem cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők vagy azok helyettesei -, törvényi követelmény, hogy alapbérük mértéke elérje a minimálbér hétszeresét, azaz 2023-ban a bruttó 1 624 000 Ft-ot. Annak érdekében tehát, hogy ezen munkavállalók vonatkozásában – függetlenül munkaszerződésük egyéb rendelkezéseitől – a továbbiakban is alkalmazhatók legyenek a vezető állású munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályok (kárfelelősség, megszüntetés, az Mt. rendelkezéseitől való hátrányos eltérés lehetősége stb.), szükséges a megfelelő mértékű béremelés.
 
Távmunka költségtérítése
 
Ugyan sok támunkában foglalkoztatott munkavállaló már visszatért az irodai munkavégzéshez, a legalább részben távmunkában foglalkoztatott munkavállalók esetében gyakori maradt a költségek tételes igazolása nélkül adható adómentes költségtérítés juttatása. Tekintettel arra, hogy az adómentes költségtérítés mértéke is a mindenkori minimálbér mértékéhez kötött, a az év eleji változásoknak erre is befolyása van. 2023-ben a távmunkában foglalkoztatottak részére már havi 23 200 Ft költségtérítés fizethető ki adómentesen. Amennyiben a munkavállalóval kötött megállapodásban a költségtérítés mértéke korábban nominálisan, nem pedig a minimálbér %-os arányában került meghatározásra, és a munkáltató szeretne a költségtérítés mértékén emelni, ezen megállapodás módosítása is indokolt.
 
Szakképzésben résztvevők bérezése
 
A foglalkoztató teendői kapcsán kakukktojás, hiszen a foglalkoztató részéről intézkedést idén év elején nem kíván a szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanulók, illetve képzésben résztvevők bérének rendezésére. Tekintettel arra, hogy az ő kötelező díjazásuk nem a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéhez kötött, az ezzel szemben releváns önköltség összege viszont nem változott, a tanulók, illetve szakképzésben részvevők béréhez a foglalkoztatónak nem kell hozzányúlnia, a tanulók azonos alapbéren foglalkoztathatók a továbbiakban is.
 
Egyéb változások
 
A munkáltató munkavállalóival szemben a minimálbér háromszorosát meg nem haladó mértékű, munkaviszonnyal összefüggő követeléseit érvényesítheti fizetési felszólítás útján. A 2023-as minimálbéremelkedés következtében ezentúl akár egy 696 000 Ft mértékű munkáltatói követelés teljesítésére is felhívható a munkavállaló fizetési felszólítás útján, ezzel a munkáltató igényérvényesítése könnyebbé, illetve eredményesebbé válhat.
 
Lévén szintén a minimálbér összegéhez kötött, a járulékfizetés alsó határa a minimálbér növekedésével arányosan szintén emelkedett. 2023. januárjától kezdődően legalább 69 6200 Ft után szükséges járulékokat fizetni akkor is, ha a munkavállaló havi munkabére ennél alacsonyabb.
 
Figyelemmel arra, hogy a munkáltató által az egyes kedvezményezett munkavállalói csoportokra tekintettel igénybe vehető szocho kedvezmény mértéke is részben a minimálbér mértékéhez kötött, a munkáltató által igénybe vehető kedvezmény mértéke is nőtt 2023-ban.
 
Forrás: https://opussimplex.com/valtozasok-a-minimalberben-es-a-garantalt-berminimumban/