Változások a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó kedvezmények szabályozásában Vissza

2023-08-17 08:00:00

2023. augusztus 14-én lépett hatályba a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezményre vonatkozó szabályainak kiegészítése, mely alapján nem tekinthető munkaerőpiacra lépőnek a harmadik ország állampolgárának minősülő munkavállaló.

A törvény Tbj. rendelkezéseire utaló fogalommeghatározása alapján ugyanakkor a változás nem zárja ki az adókedvezmény érvényesítéséből valamennyi harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatóját. E tekintetben harmadik államnak csupán azok az országok minősülnek, melyek nem tartoznak az Európai Gazdasági Térség és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá. Azon országok magyar munkaerőpiacra lépő állampolgárai után tehát, melyek Magyarországgal szociális biztonságról szóló egyezményt kötöttek, foglalkoztatóik a NAV által kiállított igazolás alapján továbbra is érvényesíthetnek szochó kedvezményt. Az ilyen szociális biztonságról szóló megállapodással rendelkező államok a száma a NEAK gyűjtése alapján 12, közéjük tartozik többek között az USA, India, Észak-Macedónia, Szerbia vagy Mongólia.

Ugyan a NAV eseti döntései alapján a szociális biztonságról szóló egyezményekkel azonosként kezelhető a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény, melyet a szovjet utódállamok közül már csupán Ukrajna alkalmaz, az egyelőre nem ismert, hogy a szochó kedvezmény érvényesíthetősége szempontjából milyen elbírálás alá esnek majd az ukrán állampolgárok.

Az ugyanakkor biztos, hogy a munkaerőpiacra lépők után szochó kedvezményben részesülő harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztatók köre, illetve az általuk érvényesíthető kedvezmény mértéke jelentősen lecsökken majd, hiszen a legtöbb harmadik országbeli állampolgár (így pl. a Fülöp-szigetekiek) nem minősül majd munkaerőpiacra lépőnek.
 
forrás: https://opussimplex.com/english/valtozasok-a-szocialis-hozzajarulasi-adora-vonatkozo-kedvezmenyek-szabalyozasaban/