Új fogalom: a szociális vetítési alap Vissza

2023-03-10 12:34:00

Az Országgyűlés 2022. november 22. napján fogadta el a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, így módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) is. A Szoctv. az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett bevezette az ún. szociális vetítési alap fogalmát. A jelen cikkünkben ennek gyakorlati hatásait tekintjük át.
 
A szociális juttatások megállapításának alapja a Szoctv. módosítása előtt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, vagyis az öregségi nyugdíjminimum volt. Ez azt jelentette, hogy egyes szociális juttatások mértéke az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodott, így pl. a foglalkoztatást helyettesítő támogatás mértéke az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a volt. Az öregségi nyugdíjminimum összege – 2008 óta változatlanul – 28.500 forint, így a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege a fenti számítás szerint 22.800 forint volt. Ezen a „viszonyítási alapon” változtat a törvény, ugyanis a jövőben a szociális juttatások mértékét a szociális vetítés alap összege fogja meghatározni. Ha ezek után emelkedne a nyugdíjminimum összege, akkor az a szociális juttatások összegét nem fogja érinteni, hiszen azok a szociális vetítési alaphoz viszonyulnak.
 
A törvényjavaslat indokolása szerint a módosítás célja a társadalombiztosítási nyugdíj és az ahhoz nem kapcsolódó ellátások szétválasztása volt, azonban számos jogvédő és érdekvédelmi szervezet aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ezáltal a nyugdíjminimum összege anélkül lesz majd emelhető, hogy az egyéb támogatások mértékét érintené.
 
A szociális vetítési alap összegét a törvénymódosítás nem határozta meg, ami a jogértelmezés és jogbiztonság szempontjából meglehetősen aggályosnak tűnt, azonban a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15.§-a orvosolta a problémát, és az alap összegét – a nyugdíjminimumhoz hasonlóan – a 2023. évben 28.500 forintban állapította meg. Erre tekintettel egyelőre úgy tűnik, hogy a módosítás pusztán terminológiai természetű volt.
 
Forrás: https://opussimplex.com/uj-fogalom-a-szocialis-vetitesi-alap/