E-learning

Bérszámfejtők országos konferenciája 2023 (videókonferencia)

Megrendelhető 2023. május 31. szerda, 23:55 óráig
Előadók

Bagolyné Hampó Anita

társadalombiztosítási szakértő

Dr. Asztalos Zsuzsa

főosztályvezető-helyettes, NAV Személyi Jövedelemadó és Járulékok Osztály

Széll Zoltánné

társadalombiztosítási szakértő

Dr. Takács Gábor

munkajogász, Opus Simplex Kft.
Helyszín

Ajánló
A bérszámfejtéssel, tb ügyintézéssel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő 2023. évi munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Döntsön a részvétel mellett, hogy elsajátítsa a munkájához szükséges új ismereteket!
Ízelítő a tartalomból
Dr. Asztalos Zsuzsanna2023-tól hatályos változások a személyi jövedelemadóban • Változások az Szja tv. fogalmi rendszerében (bér fogalma, csoportos személyszállítás) • A 25 év alatti fiatalok kedvezményét érintő pontosítások (a kedvezmény érvényesítése, bevallása) • Az egyéni vállalkozók átalányadózásának egyszerűsítésére irányuló rendelkezések • Az egyes különadózó jövedelmeket érintő módosítások • Ingatlanszerzés időpontja házassági vagyonközösség időtartama alatt • Az értékpapír megszerzésére fordított érték MRP esetében • A TBSZ-ből származó jövedelem szabályainak módosítása • Az értékpapír formájában megszerzett vagyoni értékre vonatkozó szabályok módosítása a KMRP-re tekintettel • A külföldi illetőség igazolásával kapcsolatos módosítás • A járművek utáni költségelszámolás módosuló szabályai a személyi jövedelemadóban (hibrid-és elektromos gépjárművek költségelszámolása) • Egyéb költségelszámolást érintő módosítások (nemzeti szakértők költségelszámolása, a 3. és 11. melléklet rendelkezéseinek pontosítása) • Új és módosuló adómentességi szabályok a személyi jövedelemadóban • KEKVA által adott ösztöndíj, John Lukacs ösztöndíj • Felsőoktatási intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló külföldi részére adott juttatás • A szociális vetítési alap bevezetésével összefüggő módosítások • KATA 2023 • A KATA tv.-től eltérő veszélyhelyzeti rendelkezések (kifizetőtől származó bevétel pontosítása, nem főfoglalkozású katás egyéni vállalkozó adóalanyiságának megszűnése) • Egyéb módosítások • A cégautóadó mértékének változása • Könnyítés a volt katás egyéni vállalkozók számára az ekho-ban • Széll Zoltánné2023. évi változások a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét érintően • Foglalkoztatók, foglalkoztatottak • Foglalkoztató személye: az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő foglalkoztatás vezénylés esetén • Milyen kötelezettségek kell a foglalkoztatónak teljesíteni? • Bejelentés, járulékmegállapítás, minimum járulékalapra vonatkozó szabályok alkalmazása, bevallási kötelezettség teljesítése • A szabályozás hatása a gyakorlatra, példákon keresztül bemutatva • Biztosításba bevont személyi kör változása • Minimálbér hatása a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra • Bővül a biztosítási kötelezettség alól kivont jogviszonyok köre • Az érintett jogviszonyok, illetve foglalkoztatói kör Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont új 4.51 pont alapján történő meghatározása • Mely kötelezettségek teljesítését érinti a változás (szja, járulék, szocho)? - példán keresztül is bemutatva • A biztosítási jogviszony zárásának új szabályai • Biztosítási jogviszony NAV által történő zárása (esetkörök, példák, következmények) • A biztosítási jogviszony zárás vélelmének megdöntése (ki, hol. mikor kezdeményezheti) • A határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott személy ki- és bejelentésére vonatkozó új rendelkezések (’T1041 benyújtása) • Az egészségügyi szolgáltatási járulékkötelezettség • Az egészségügyi szolgáltatási 2023 évi összege • A külföldön élő személyek mentesítése az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól (meddig tart a mentesség) • Járulék és szocho alap meghatározása • Ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik (KSH szerinti bruttó átlagkereset változására tekintettel) • A munkaviszonyban állók minimum járulékalapja a minimálbér változás függvényében • Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó járulék- és szociálishozzájárulásiadó-kötelezettsége új szabályok szerint • A biztosított egyéni vállalkozó járulékalapjának új módszer szerinti megállapítása (példán keresztül bemutatva) • A járulék- és szocho kötelezettség negyedévenként történő megállapítása • A kötelezettség bevallására, befizetésére vonatkozó új határidő • Mikor kell soron kívül bevallást benyújtani • Az egyszerűsített foglalkoztatás érintő 2023. évi változások • Bagolyné Hampó AnitaEgészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2023 • Keresőképtelenség igazolása • Táppénz és keresőképtelenség kapcsolata • Foglalkozási megbetegedés elismerése • Csecsemőgondozási díj nem jár szabályai • Keresőtevékenység a CSED folyósításának időtartama alatt • A gyermekgondozási díj folyósításának korlátai • Méltányosságból adható táppénz 1 éven túli folyósítása • Igény és az igényérvényesítés folyamata • Ügyintézési határidők 2023 • Van-e határozathozatali kötelezettség táppénz esetén? • 2023 évi minimálbér változásához kapcsolódó eljárások • Hogyan alakul a táppénz napi összegének maximuma, illetve a gyermekgondozási díj havi összegének maximuma 2023-ban? • Szociális vetítési alap alkalmazása a pénzbeli ellátásoknál • Benyújtott jogszabály-módosítási tervezetek • Dr. Takács GáborMunkajog bérszámfejtőknek 2023 • A megváltozott tájékoztatási kötelezettség • Szerződésmódosítási kötelezettségek új szabályai • Új szabadságok: apasági és szülői szabadság • Változások a próbaidő kikötésében • Módosul a napi pihenőidő kiadása • 2023. évi minimálbér • Munkaszüneti napok körüli munkarend 2023-ban
Díjak
  • 22 900 Ft + ÁFA / fő az online videó részvételi díj regisztrált ügyfeleink részére Ezt ajánljuk!
  • 20 900 Ft + ÁFA / fő a díj egy cégtől több online videó megrendelése esetén
  • 29 900 Ft + ÁFA / fő a díj kedvezmény nélkül
Apróbetűs
 
Ez a meghívó a Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak minősül, a konferenciára leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. A díjat számlánk kézhezvételét követően szíveskedjenek átutalni a számlaszám feltüntetésével a 11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlaszámra.

Online videó konferencia: Kényelmesen otthonról vagy az irodából videófelvételről is megtekinthető a konferencia. Megrendelése esetén elküldjük Önnek az online képzési felület használatához szükséges belépési kódokat, a használathoz szükséges teendőket. Teljesítési időpontnak ezt az időpontot tekintjük és az online képzési felülethez 30 napig biztosítjuk a hozzáférést.

Kapcsolódó rendezvényeink

E-learning

Megrendelhető 2024. május 31. péntek, 23:55 óráig

A foglakoztatás új munkajogi, munkavédelmi kérdései 2024-ben (e-learning)
E-learning

Megrendelhető 2024. május 31. péntek, 23:55 óráig

Balesetek üzemiségének kivizsgálása, azaz kinek mikor, mi a feladata (e-learning)
E-learning

Megrendelhető 2024. május 31. péntek, 23:55 óráig

Munkajogi változások, kihívások 2024 (e-learning)
E-learning

Megrendelhető 2024. május 31. péntek, 23:55 óráig

Társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 2024 (e-learning)
E-learningOnline

2024. június 13. (csütörtök) 9:00 - 13:30 óráig

Költség- és kockázat-csökkentés munkaügyi eszközökkel
E-learning

Megrendelhető 2024. augusztus 31. szombat, 23:55 óráig

Munkaszerződés megkötése, módosítása, megszüntetése (e-learning)