Online videó

Bérszámfejtők országos konferenciája 2023 (videókonferencia)

Bagolyné Hampó Anita, Dr. Asztalos Zsuzsa, Dr. Takács Gábor, Széll Zoltánné

Elérhető 2023. május 31. szerda, 23:55 óráig
Előadók

Bagolyné Hampó Anita

társadalombiztosítási szakértő

Dr. Asztalos Zsuzsa

osztályvezető, NAV Személyi Jövedelemadó és Járulékok Osztály

Dr. Takács Gábor

munkajogász, Opus Simplex Kft.

Széll Zoltánné

szakmai főtanácsadó, NAV Járulék Főosztály
Helyszín

Ajánló
A bérszámfejtéssel, tb ügyintézéssel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő 2023. évi munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Döntsön a részvétel mellett, hogy elsajátítsa a munkájához szükséges új ismereteket!
Ízelítő a tartalomból
Dr. Asztalos Zsuzsanna2023-tól hatályos változások a személyi jövedelemadóban • Változások az Szja tv. fogalmi rendszerében (bér fogalma, csoportos személyszállítás) • A 25 év alatti fiatalok kedvezményét érintő pontosítások (a kedvezmény érvényesítése, bevallása) • Az egyéni vállalkozók átalányadózásának egyszerűsítésére irányuló rendelkezések • Az egyes különadózó jövedelmeket érintő módosítások • Ingatlanszerzés időpontja házassági vagyonközösség időtartama alatt • Az értékpapír megszerzésére fordított érték MRP esetében • A TBSZ-ből származó jövedelem szabályainak módosítása • Az értékpapír formájában megszerzett vagyoni értékre vonatkozó szabályok módosítása a KMRP-re tekintettel • A külföldi illetőség igazolásával kapcsolatos módosítás • A járművek utáni költségelszámolás módosuló szabályai a személyi jövedelemadóban (hibrid-és elektromos gépjárművek költségelszámolása) • Egyéb költségelszámolást érintő módosítások (nemzeti szakértők költségelszámolása, a 3. és 11. melléklet rendelkezéseinek pontosítása) • Új és módosuló adómentességi szabályok a személyi jövedelemadóban • KEKVA által adott ösztöndíj, John Lukacs ösztöndíj • Felsőoktatási intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló külföldi részére adott juttatás • A szociális vetítési alap bevezetésével összefüggő módosítások • KATA 2023 • A KATA tv.-től eltérő veszélyhelyzeti rendelkezések (kifizetőtől származó bevétel pontosítása, nem főfoglalkozású katás egyéni vállalkozó adóalanyiságának megszűnése) • Egyéb módosítások • A cégautóadó mértékének változása • Könnyítés a volt katás egyéni vállalkozók számára az ekho-ban • Széll Zoltánné2023. évi változások a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét érintően • Foglalkoztatók, foglalkoztatottak • Foglalkoztató személye: az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő foglalkoztatás vezénylés esetén • Milyen kötelezettségek kell a foglalkoztatónak teljesíteni? • Bejelentés, járulékmegállapítás, minimum járulékalapra vonatkozó szabályok alkalmazása, bevallási kötelezettség teljesítése • A szabályozás hatása a gyakorlatra, példákon keresztül bemutatva • Biztosításba bevont személyi kör változása • Minimálbér hatása a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra • Bővül a biztosítási kötelezettség alól kivont jogviszonyok köre • Az érintett jogviszonyok, illetve foglalkoztatói kör Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont új 4.51 pont alapján történő meghatározása • Mely kötelezettségek teljesítését érinti a változás (szja, járulék, szocho)? - példán keresztül is bemutatva • A biztosítási jogviszony zárásának új szabályai • Biztosítási jogviszony NAV által történő zárása (esetkörök, példák, következmények) • A biztosítási jogviszony zárás vélelmének megdöntése (ki, hol. mikor kezdeményezheti) • A határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott személy ki- és bejelentésére vonatkozó új rendelkezések (’T1041 benyújtása) • Az egészségügyi szolgáltatási járulékkötelezettség • Az egészségügyi szolgáltatási 2023 évi összege • A külföldön élő személyek mentesítése az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól (meddig tart a mentesség) • Járulék és szocho alap meghatározása • Ha nemzetközi szerződés alapján Magyarországnak nem áll fenn adóztatási joga, vagy kettős adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik (KSH szerinti bruttó átlagkereset változására tekintettel) • A munkaviszonyban állók minimum járulékalapja a minimálbér változás függvényében • Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó járulék- és szociálishozzájárulásiadó-kötelezettsége új szabályok szerint • A biztosított egyéni vállalkozó járulékalapjának új módszer szerinti megállapítása (példán keresztül bemutatva) • A járulék- és szocho kötelezettség negyedévenként történő megállapítása • A kötelezettség bevallására, befizetésére vonatkozó új határidő • Mikor kell soron kívül bevallást benyújtani • Az egyszerűsített foglalkoztatás érintő 2023. évi változások • Bagolyné Hampó AnitaEgészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2023 • Keresőképtelenség igazolása • Táppénz és keresőképtelenség kapcsolata • Foglalkozási megbetegedés elismerése • Csecsemőgondozási díj nem jár szabályai • Keresőtevékenység a CSED folyósításának időtartama alatt • A gyermekgondozási díj folyósításának korlátai • Méltányosságból adható táppénz 1 éven túli folyósítása • Igény és az igényérvényesítés folyamata • Ügyintézési határidők 2023 • Van-e határozathozatali kötelezettség táppénz esetén? • 2023 évi minimálbér változásához kapcsolódó eljárások • Hogyan alakul a táppénz napi összegének maximuma, illetve a gyermekgondozási díj havi összegének maximuma 2023-ban? • Szociális vetítési alap alkalmazása a pénzbeli ellátásoknál • Benyújtott jogszabály-módosítási tervezetek • Dr. Takács GáborMunkajog bérszámfejtőknek 2023 • A megváltozott tájékoztatási kötelezettség • Szerződésmódosítási kötelezettségek új szabályai • Új szabadságok: apasági és szülői szabadság • Változások a próbaidő kikötésében • Módosul a napi pihenőidő kiadása • 2023. évi minimálbér • Munkaszüneti napok körüli munkarend 2023-ban
Díjak
  • 22 900 Ft + ÁFA / fő az online videó részvételi díj regisztrált ügyfeleink részére Ezt ajánljuk!
  • 20 900 Ft + ÁFA / fő a díj egy cégtől több online videó megrendelése esetén
  • 29 900 Ft + ÁFA / fő a díj kedvezmény nélkül
Apróbetűs
 
Ez a meghívó a Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak minősül, a konferenciára leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. A díjat számlánk kézhezvételét követően szíveskedjenek átutalni a számlaszám feltüntetésével a 11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlaszámra.

Online videó konferencia: Kényelmesen otthonról vagy az irodából videófelvételről is megtekinthető a konferencia. Megrendelése esetén elküldjük Önnek az online képzési felület használatához szükséges belépési kódokat, a használathoz szükséges teendőket. Teljesítési időpontnak ezt az időpontot tekintjük és az online képzési felülethez 30 napig biztosítjuk a hozzáférést.

Kapcsolódó rendezvényeink

Online videó

Elérhető 2023. május 31. szerda, 23:55 óráig

Nyugdíj 2023 - szabályok, feltételek, hasznos tanácsok (videókonferencia)
Online videóWebinárium

2023. június 7. (szerda) 10:00 - 13:00 óráig

Foglalkoztatókat és a kifizetőhelyeket érintő tb jogszabály-változások 2023. július 1-től
Online videó

Elérhető 2023. június 30. péntek, 23:55 óráig

A Munka Törvénykönyve változásai 2023. január 1-től (videókonferencia)
Online videó

Elérhető 2023. június 30. péntek, 23:55 óráig

Adatkezelés a munkahelyen, a munkavállalók megfigyelése legálisan (videókonferencia)
Online videó

Elérhető 2023. június 30. péntek, 23:55 óráig

Reprezentáció, szórakoztató programok, ajándékok 2023 (videókonferencia)
Online videó

Elérhető 2023. június 30. péntek, 23:55 óráig

A munkajog és a társadalombiztosítás kapcsolata a gyakorlatban (videókonferencia)