Online

EPR és Termékdíj asszisztens képzés (FAR képzés)

2024. április 9. és 2024. április 16. - 2 napos gyakorlati képzés állami tanúsítvánnyal
2024. április 9. (kedd) 9:00 - 15:30 óráig
2024. április 16. (kedd) 9:00 - 15:30 óráig
Előadó

Debreczeni László

környezetvédelmi termékdíj szakértő
Helyszín

Ajánló
Az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően 2023. júliusától egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért Magyarországon is a gyártók, termelők, a termék első forgalomba hozói lettek a felelősek. Ezt hívjuk kiterjesztett gyártói felelősségnek (extended producers responsibility, azaz EPR).
 
Képzésünk célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a termékdíjköteles termékek és a kiterjesztett gyártói felelősség (továbbiakban: EPR) hatálya alá tartozó termékek meghatározásának, valamint a termékdíj-kötelezettséggel és az EPR kötelezettséggel kapcsolatos adminisztráció teljesítésének szabályait, vagyis:
 
 • környezetvédelmi termékdíj jogi szabályozását, és az ehhez tartozó adózási szabályokat
 • EPR jogi szabályozását, és az ehhez tartozó ágazati szabályokat
 • termékdíj és EPR alapvető fogalmait
 • termékdíj kötelezettek körét, EPR alanyi hatályát
 • termékdíjköteles termékeket és azok osztályozását, valamint az áruosztályozás szabályait
 • EPR termékek lehatárolásának szabályait
 • Kombinált Nomenklatúra használatát
 • környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezéseit
 • termékdíj-kötelezettség teljesítését
 • termékdíjátalányt
 • termékdíjköteles termék nyilatkozattal történő beszerzését, átvállalását, termékdíj visszaigénylését
 • EPR kötelezettség átvállalását
 • EPR köteles termék nyilatkozattal beszerzését
 • EPR díjfizetési kötelezettség keletkezését
 • nem minősül forgalomba hozatal jogcímeit
 • EPR díj mértékének megállapítását, a díj megfizetését
 • EPR díj mértékének megállapítás időszakait
 • számlán feltüntetés szabályait és adattartalmát
 • EPR gyártói adminisztrációját
 • Áfa adóraktár és a termékdíj raktár ismérveit
 • termékdíj és EPR ellenőrzését és jogkövetkezményeit.
A képzés során a résztvevőknek lehetőségük van feltenni kérdéseiket, megvitatni a feladataikat és megoldási javaslatokat kapnak a felmerült problémáik megoldására.
 
Ízelítő a tartalomból
A képzés 3 tananyagegységből áll, ezek a következők:
 1. Termékdíjköteles termékek és EPR köteles termékek lehatárolása
 2. Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban
 3. EPR gyártó, gyártói kötelezettségek, adminisztráció
1. tananyagegység: Termékdíjköteles termékek és EPR köteles termékek lehatárolása
 
A résztvevők részletes áttekintést kapnak a környezetvédelmi termékdíj és az EPR alapvető rendeltetéséről, a termékdíjköteles termékek és az EPR köteles termékek meghatározásáról, valamint azok áruosztályozásáról. Megismerik a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat és a Kombinált Nómenklatúra használatát.
 
Áruismeret, áruosztályozás szükségessége • Vámtarifa használatának szabályai • Alapanyagok, félkész termékek és késztermékek megítélése a termékdíj szabályozásában • Nem termékdíjköteles termék alkotórésze, tartozéka szabály jellemzői • Részletesen a termékdíjköteles termékkörökről (csomagolószer, akkumulátor, egyéb kőolajtermék, elektromos és elektronikus berendezés, gumiabroncs, reklámhordozó papír, irodai papír, egyéb vegyipari termék, egyéb műanyag termék) • Részletesen az EPR köteles termékkörökről (csomagolások, meghatározott egyszer használatos műanyagtermékek, elektromos és elektronikus berendezések, elemek és akkumulátorok, gépjárművek, gumiabroncs, irodai papír, reklámhordozó papír, sütőolaj és zsír, meghatározott textil termékek, fabútorok) • Helyes termék lehatárolásánál a megnevezés és a vámtarifaszám megállapításának fontossága a beszerzés, a termelési célú felhasználás és az értékesítés során • Mit kell tenni, ha visszamenőleg megállapításra kerül, hogy helytelen a vámtarifaszám • Cikkszám, vámtarifaszám és KT, CsK kód szerepe a termékdíj-kötelezettség teljesítésében • EPR termékek azonosító kódszámai (KF kódok) • KF kód felépítése és az adott EPR termék • KF kód meghatározása • KF kód szerepe az EPR kötelezettség teljesítésében •  Vámtarifaszám ellenőrzése, a belső audit szerepe • Gyakorlati példák • Szakmai konzultáció
 
2. tananyagegység: Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban
 
Környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezései • Termékdíj-kötelezettség teljesítése (bejelentés, termékdíj-megállapítás, bevallás, befizetés, bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés, számlán történő feltüntetés, nyilvántartás-vezetés, adatszolgáltatás) • Cikkszám szerepe, vámtarifaszám szükségessége • KT-CsK kód meghatározása és a beillesztése a vállalat termékdíj adminisztrációjába • Számlázás részletei a termékdíjnál, illetve a számlán történő feltüntetés • Bevallás, valamint a termékdíj-előleg és a termékdíj-fizetés részlete • Nyilatkozat adással történő beszerzés részletszabályai • A szerződéssel történő termékdíj-kötelezettség átvállalása • Termékdíjátalány (csekély mennyiségű kibocsátás, gépjármű átalány, átalány bejelentése, bevallása, megfizetése és nyilvántartás szabályai) • Termékdíj raktár • Termékdíj visszaigénylése • Bejelentés és bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok • Önellenőrzés szabályai • Ellenőrzés szabályai és az arra történő felkészülés! • Jogkövetkezmények az ellenőrzést követően • Szakmai konzultáció
 
3. tananyagegység: EPR gyártó, gyártói kötelezettségek, adminisztráció
 
EPR szerinti gyártó meghatározása (alanyi hatály) • Gyártó EPR kötelezettségeinek teljesítése (kollektív teljesítés, egyéni teljesítés feltételei és szabályai, forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok és részletek, saját célú felhasználás értelmezése és alkalmazása, külföldi előállítású csomagolás lebontása, nem minősül forgalomba hozatalnak jogcímek, külföldről történő behozatal és kivitel, képviselet, műanyag hordtasak értékesítője, több termékkör érintettsége egyidőben, EPR kötelezettség átvállalása, nyilatkozattal beszerzés szabályai, EPR kötelezettség keletkezésének időpontjai, EPR díj mértéke, EPR díj megfizetése) • EPR termékek díjkódjai • EPR adminisztráció (előregisztráció, nyilvántartásba vétel kérelmezése, nyilvántartás vezetési kötelezettség, adatszolgáltatási kötelezettség, bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés, számlán történő feltüntetés) • Nyilvántartás vezetés kialakítása és annak rendszeres karbantartása • Számlázás részletei • A bizonylati és nyilvántartási rendszer összhangja • Adatszolgáltatás nyomtatványai, azok kitöltése • Termékdíj raktár és annak részletei • Áfa adóraktár és termékdíj raktár az EPR-ben • A hulladékgazdálkodási hatóság felé megküldött adatok utólagos módosítása • A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig módosíthatja • EPR konzultációs testületeit • Ellenőrzés szabályai és az arra történő felkészülés • Jogkövetkezmények az ellenőrzést követően • Szakmai konzultáció
 
Díjak
 • 80 000 Ft + ÁFA / fő / 2 nap az online képzés részvételi díja regisztrált ügyfeleink részére Ezt ajánljuk!
 • 60 000 Ft + ÁFA / fő / 2 nap a részvételi díj egy cégtől több résztvevő esetén
 • 100 000 Ft + ÁFA / fő / 2 nap a részvételi díj kedvezmény nélkül

A részvételi díj tartalmazza: a két napos képzést, a képzés  szakmai anyagát elektronikus formában és a képzés elvégzéséről szóló állami tanúsítványt.
 

A 2 napos képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki!
 
Az állami tanúsítvány kiadásának feltételei:
 • a rendezvény teljes időtartamán való igazolt részvétel (a rendszer a részvételt automatikusan naplózza);
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatok megadása;
 • a felnőttképzési szerződés elfogadása.
A képzést Microsoft Teams-en keresztül internet kapcsolattal rendelkező számítógépéről, notebookról akár otthonról vagy az irodájából is tudja követni! A képzés interaktív, kérdéseket tud feltenni az előadónak!

Apróbetűs
 
Ez a meghívó a Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak minősül, a képzésre leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. A díjat számlánk kézhezvételét követően szíveskedjenek átutalni a számlaszám feltüntetésével a 11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlaszámra.

Online (élő) képzés: Kényelmesen az irodából vagy otthonról megtekinthető élő közvetítés. Nincs utazási költség, nincs utazási idő, és az élő közvetítés végén az előadó kérdezési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. Az online képzésbe történő belépéshez szükséges adatokat, a belépési segédletet az esemény előtti munkanapon küldjük el a résztvevők részére. A részvételhez semmilyen alkalmazás letöltése nem szükséges. Az előadás kezdetét megelőző 1 órában szükség esetén telefonos segítséget adunk a technikai kérdésekhez és a belépéshez. Lemondást csak írásban fogadunk el az eseményt megelőző 3. munkanapig.