Online

Környezetvédelmi Termékdíj Asszisztens Képzés

2 napos online élő képzés megújult tematikával

Debreczeni László

2023. március 21. (kedd) 9:00 - 2023. március 22. (szerda) 16:00
Előadó

Debreczeni László

környezetvédelmi termékdíj szakértő
Helyszín

Ajánló
A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a termékdíjköteles termékek meghatározásának és a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos adminisztráció teljesítésének szabályait, vagyis:
 • környezetvédelmi termékdíj jogi szabályozását, és az ehhez tartozó adózási szabályokat,
 • termékdíj alapvető fogalmait,
 • termékdíj kötelezettek körét,
 • termékdíjköteles termékeket és azok osztályozását,
 • az áruosztályozás szabályait és a Kombinált Nomenklatúra használatát,
 • környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezéseit,
 • termékdíj-kötelezettség teljesítését,
 • termékdíjátalányt,
 • nyilatkozattal történő beszerzést,
 • átvállalást, termékdíj raktárt termékdíj visszaigénylését,
 • valamint ellenőrzés általános rendelkezéseit
 • és a jogkövetkezményeket.
A képzés 12 tanórás, naponta 6 tanóra időtartamban (9:00-től 16:00-ig szünetekkel).
 
Ízelítő a tartalomból
A képzés 3 tananyagegységből áll, ezek a következők:
 • Termékdíjköteles termékek és azok lehatárolása.
 • Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban.
 • Nyilatkozattal történő beszerzés, átvállalás, átalány, termékdíj raktár és visszaigénylés, valamint a termékdíj ellenőrzése.
I. tananyagegység: Termékdíjköteles termékek és azok lehatárolása
A résztvevők részletes áttekintést kapnak a környezetvédelmi termékdíj alapvető rendeltetéséről, a termékdíjköteles termékek meghatározásáról és azok áruosztályozásáról. Megismerik a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat és a Kombinált Nómenklatúra használatát.
1. Áruismeret, áruosztályozás szükségessége.
2. A vámtarifa használatának szabályai.
3. Alapanyagok, félkész termékek és késztermékek megítélése a termékdíj szabályozásában.
4. Nem termékdíjköteles termék alkotórésze, tartozéka szabály jellemzői.
5. Termékdíjköteles termékkörök: csomagolószer, akkumulátor, egyéb kőolajtermék, elektromos és elektronikus berendezés, gumiabroncs reklámhordozó papír irodai papír, egyéb vegyipari termék, egyéb műanyag termék.
6. Helyes vámtarifaszám megállapításának fontossága a nyilatkozattal történő beszerzés, az átvállalás és a visszaigénylés során.
7. Termékdíj-köteles termékek áruosztályozása az elévülési időn belül.
8. Mit kell tenni, ha visszamenőleg megállapításra kerül, hogy helytelen a vámtarifaszám!
9. Cikkszám, vámtarifaszám és KT, CsK kód szerepe a termékdíj-kötelezettség teljesítésében.
10. Vámtarifaszám ellenőrzése, a belső audit szerepe.
11. Gyakorlati példák.
12. Konzultáció.
 
II. tananyagegység: Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban
1. Környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezései:  kötelezettek, termékdíj-kötelezettség, készletre vétel vagy kibocsátás (forgalomba hozatal, felhasználás) választása, forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok és részletek, saját célú felhasználás értelmezése és alkalmazása, készletre vétel szabályai, külföldről történő behozatal és kivitel a termékdíjban, nem kell megfizetni jogcímek, nem keletkezik kötelezettség jogcímek, nem minősül forgalomba hozatalnak jogcímek, termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjai, termékdíj alapja, összetevői és mértéke, eljárási szabályok, képviseleti szabályok alapjai.
2. Termékdíj-kötelezettség teljesítése: bejelentés, termékdíj-megállapítás, bevallás, befizetés, bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés, számlán történő feltüntetés, nyilvántartás-vezetés, adatszolgáltatás.
3. Cikkszám szerepe, vámtarifaszám szükségessége, KT-CsK kód meghatározása és a beillesztése a vállalat termékdíj adminisztrációjába.
4. Nyilvántartás vezetés kialakítása és annak rendszeres karbantartása.
5. Számlázás részletei a termékdíjnál, illetve a számlán történő feltüntetés.
6. A bizonylati és nyilvántartási rendszer összhangja.
7. Bevallás, valamint a termékdíj-előleg és a termékdíj-fizetés részlete.
8. Bejelentés és bevallás nyomtatványai, azok kitöltése.
9. Gazdálkodók adminisztrációs hibái, és azok jogszerű megszüntetése.
9. Bejelentés, bevallás gyakorlati példák.
10. Konzultáció.
 
III. tananyagegység: nyilatkozattal történő beszerzés, átvállalás, átalány, termékdíj raktár és visszaigénylés, valamint a termékdíj ellenőrzése
1. Termékdíjjal kapcsolatos vállalati adminisztráció tervezése, szervezése.
2. Belföldről történő beszerzés a termékdíjban, vagyis ez eladó felszámította-e a termékdíjat.
3. Beszerzés - termelés - értékesítés komplex vizsgálata!
4. Nyilatkozat adással történő beszerzés részletszabályai: kötelezettre vonatkozó szabályok, adatszolgáltatás, kötelezett vevőjére vonatkozó szabályok, nyilatkozat adással történő beszerzés jogcímei, nyilatkozattól eltérő felhasználás, termékdíj visszamenőleges megfizetése és a késedelmi pótlék.
5. A szerződéssel történő termékdíj-kötelezettség átvállalása: általános és különös feltétele, átvállalási szerződés kötelező tartalmi elemei, átvállalási jogcímek, bizonylatolás, számlán történő záradékolás szerepe, átvállalás nyilvántartásba vétele a NAV felé, átvállalást érintő bevallás részletkérdései, a jogszerű és a hibás teljesítés, a hibás teljesítés következményei, a termékdíj ellenőrzése, illetve az arra történő felkészülés, a belső audit fontossága, teendők, ha kiderül, hogy az átvállalás nem vagy nem teljesen felel meg a jogszabályi feltételeknek.
6. Termékdíjátalány: csekély mennyiségű kibocsátás, mezőgazdasági termelő (jelen és jövő), gépjármű átalány, átalány bejelentése, bevallása, megfizetése és nyilvántartás szabályai.
7. Termékdíj raktár: komplex megoldás a termékdíj raktár, ipari és kereskedelmi termékdíj raktárra vonatkozó szabályok, betárolás, raktáron belüli tevékenyég, kitárolás szabályai, raktáron belüli értékesítés, ideiglenes kitárolás, adatszolgáltatás.
8. Termékdíj visszaigénylése: visszaigénylés jogcímek, visszaigénylési jogosultság keletkezésének időpontja, egyéb kőolajtermék termékdíjának visszaigénylése, visszaigényléshez szükséges számlatartalom, bejelentés és bevallás szabályai a visszaigénylés során, nyilvántartási szabályok, visszaigénylés igazolásának szabályai, az elmulasztott visszaigénylés feltárása, és az önellenőrzés szabályai.
9. Hogyan lehet a cég tevékenységét optimalizálni az átvállalás, a nyilatkozatadás és a visszaigénylés oldaláról?
10. Bejelentés és bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok!
11. Ellenőrzés szabályai és az arra történő felkészülés!
12. Jogkövetkezmények az ellenőrzést követően!
13. Konzultáció
 
Díjak
 • 70 000 Ft + ÁFA / fő / 2 nap a webináriumi részvételi díj regisztrált ügyfeleink részére Ezt ajánljuk!
 • 60 000 Ft + ÁFA / fő / 2 nap a díj egy cégtől több webináriumi részvevő esetén
 • 90 000 Ft + ÁFA / fő / 2 nap a díj kedvezmény nélkül

A részvételi díj tartalmazza: a két napos képzést, a képzés  szakmai anyagát elektronikus formában és a képzés elvégzéséről szóló állami tanúsítványt.
 

A kétnapos képzés mindkét nap 9:00-tól kezdődik és 16:00-ig tart. A 2 napos képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki!
 
A képzést Microsoft Teams-en keresztül internet kapcsolattal rendelkező számítógépéről, notebookról akár otthonról vagy az irodájából is tudja követni! A képzés interaktív, kérdéseket tud feltenni az előadónak!

Apróbetűs
 
Ez a meghívó a Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak minősül, a képzésre leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. A díjat számlánk kézhezvételét követően szíveskedjenek átutalni a számlaszám feltüntetésével a 11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlaszámra. A képzés az Infoszérával közösen kerül megszervezésre és lebonyolításra.

Webinárium (élő) konferencia közvetítés: Kényelmesen az irodából vagy otthonról megtekinthető élő közvetítés. Nincs utazási költség, nincs utazási idő, és az élő közvetítés végén az előadó kérdezési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. Az élő webináriumba történő belépéshez szükséges adatokat, a belépési segédletet az esemény előtti munkanapon küldjük el a résztvevők részére. A webináriumi részvételhez semmilyen alkalmazás letöltése nem szükséges. Az előadás kezdetét megelőző 1 órában szükség esetén telefonos segítséget adunk a technikai kérdésekhez és a belépéshez. Lemondást csak írásban fogadunk el az eseményt megelőző 3. munkanapig.