Változtak a munkavállaló kérelmére történő munkaszerződés-módosítás szabályai Vissza

2023-01-22 16:19:00

A Munka Törvénykönyvének 2023. január 1-jei módosításával változtak a munkavállaló kérelmére történő munkaszerződés-módosításra vonatkozó szabályok is. Alábbi cikkünkben áttekintjük, hogy mire érdemes a munkáltatóknak figyelniük az új rendelkezések kapcsán.
 
A munkáltatóknak eddig is alapvető feladatuk volt, hogy tájékoztassák munkavállalóikat, ha a cégen belül megüresedik egy pozíció. A tájékoztatásnak a teljes vagy részmunkaidős, a távmunkavégzésre irányuló, valamint a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségeit kell megjelölnie [Mt. 61. § (1) bekezdés]. A módosítás – ebben a tekintetben – új kötelezettséget nem teremt a munkáltató számára, azonban olyan részletszabályokat állapít meg a pozíciók átjárhatósága kapcsán, ami egyfajta „monopol” helyzetbe hozza a dolgozókat, ha nyitott álláshely kapcsán munkaszerződésük módosítását kérik.
 
A 2023. január 1-jétől hatályos új szabály értelmében a dolgozó kérheti a munkaszerződése módosítását, ha a főnöke részéről megtörtént az üres pozícióra vonatkozó tájékoztatás. A tájékoztatásnak a „helyben szokásos módon” kell megtörténnie, amire sor kerülhet pl. intraneten, faliújságon, körlevélen keresztül is. A meghirdetett álláshelyre bármely szervezeten belüli munkavállaló jelentkezhet, aki a munkakör betöltésére alkalmas. Ha például a teljes munkaidős bérszámfejtő kolléga értesül róla, hogy részmunkaidőben dolgozó munkatársának munkaviszonya megszűnt, akkor kérheti főnökétől a szerződésének részmunkaidősre módosítását, hogy ezáltal „ő kerüljön” a megüresedett pozícióba. A munkavállaló részéről a jelentkezés egyetlen feltétele, hogy legalább hat hónapja fennálljon a munkaviszonya munkáltatójával [Mt. 62. § (2) bekezdés].
 
A kérelmet írásban kell előterjeszteni és indokolni is kell, továbbá azt is meg kell jelölni, hogy mely időponttól kéri a dolgozó a munkafeltételek megváltoztatását [Mt. 61. § (5) bekezdés]. A munkáltatónak ezt követően 15 napja van az írásbeli válaszra, amiben nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelmet elfogadja-e vagy sem. Ha elfogadja, akkor a munkaszerződést megfelelően módosítani kell. A kérelem elutasításához már szigorúbb szabályok kapcsolódnak; ahhoz a felmondáshoz hasonló indokolást kell fűzni, vagyis az elutasítás okának világosan ki kell tűnnie a munkáltató nyilatkozatából és az oknak valósnak és okszerűnek kell lennie [Mt. 61. § (6) bekezdés]. Ha a munkáltató az elutasítás mellett dönt, akkor alaposan meg kell fontolnia, hogy azt mire alapozza, ugyanis, ha a munkavállaló később vitatná annak jogosságát, úgy a munkáltatónak kell bizonyítania a megfelelőséget. Abban az esetben, ha később kiderül, hogy az elutasítás mégiscsak jogellenes volt, akkor a bíróság jogosult az elfogadó nyilatkozatot pótolni [Mt. 61. § (6) bekezdés]. Az új szabályok nyomán a munkáltatóknak szűk mozgásterük maradt a munkaszerződés módosítás tekintetében, ugyanis, ha nem tudnak releváns indokot megfogalmazni az elutasítás mellett, akkor el kell fogadniuk a munkavállaló kérelmét.
 
A változások egy speciális személyi kört is érintenek, akik a munkaszerződésük módosítását akkor is kérhetik, ha egyébként sem szabad pozíció, sem erre vonatkozó tájékoztatás nem történt a munkáltató részéről. Ez a személyi kör a gyermekes (gyermekük 8 éves koráig), valamint a gondozást végző dolgozók, akik kérhetik munkavégzési helyük, munkarendjük módosítását, valamint a távmunkavégzésben és a részmunkaidőben való foglalkoztatásukat is. Ezen jogosultság – az általános szabályok szerint – a munkaviszony első hat hónapját követően illeti meg őket és a kérelmezés menete, illetve az arról szóló döntés is a fentieknek megfelelően alakul.
 
 
Mire is kell figyelnie tehát a munkáltatónak?
 
  1. Ha megüresedett egy pozíció, akkor azt „házon belül” meg kell hirdetnie.
  2. Ha van olyan munkavállaló, aki kérelmet ad be a munkaszerződés módosítására, akkor ellenőrizni kell, hogy a munkaviszonya már több mint hat hónapja fennáll-e.
  3. Gyermekes, vagy gondozást végző munkavállaló esetében üres pozícióra tekintet nélkül be kell fogadni a kérelmet és ellenőrizni kell, hogy a dolgozó megfelel-e a személyi feltételeknek.
  4. Ha munkavállaló több mint fél éve dolgozik a cégnél (+ gyermekes/gondozást végző munkavállaló esetében a személyi feltételeknek megfelel) akkor az általa benyújtott kérelemre 15 napon belül válaszolni kell.
  5. A kérelem elfogadása esetén a munkaszerződést módosítani kell.
  6. A kérelem elutasítása esetén a felmondás indokolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az elutasítás okának meghatározásakor.
 
Forrás: https://opussimplex.com/munkaszerzodes-modositasa-munkavallaloi-keresre/