Milyen jogok illetik meg a szakszervezetet? Vissza

2021-12-26 10:59:00

Amennyiben a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet működik, azt jogszabályban meghatározott jogok illetik meg. A munkáltató köteles ezeknek a jogoknak a gyakorlását biztosítani a szakszervezet, illetve tagjai részére.

A szakszervezetet megillető jogok közül számos a munkáltató és a munkavállaló közötti kapcsolattartás, információcsere megkönnyítését eredményezi. A szakszervezet jogosultsága a munkavállalók tájékoztatása többek között a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben, továbbá saját tevékenységével kapcsolatosan is tájékoztatást nyújthat a munkavállalók részére, ehhez a munkáltató köteles biztosítani a lehetőséget, például, amennyiben a szakszervezet szeretne egy írásos hirdetményt közzétenni, annak faliújságon való szerepeltetése nem tagadható meg. A tájékoztatáson túl a szakszervezet véleményezési joggal is rendelkezik a munkáltatói intézkedésekhez kapcsolódóan, azzal, hogy a munkáltató a véleményt csak meghallgatni, de nem megfogadni köteles. Meghatározott esetben a szakszervezet jogosult a munkavállalót a munkáltatóval szemben képviselni, saját tagját pedig akár bíróság előtt is, ha annak feltételei fennállnak.

A jogosultságok másik része a szakszervezetek által a jogszabály alapján meghatározott számban megjelölt szakszervezeti tisztségviselőket illeti, számukra nyújt védelmet. Így ezeknek a tisztségviselőknek többek között a munkáltató által felmondással történő munkaviszony-megszüntetése korlátozott. Szintén a szakszervezet határozhat arról, hogy a törvényben biztosított munkaidő-kedvezményt mely tagjai, milyen mennyiségben vehetik igénybe.

A fentieken túl a szakszervezetet helyiséghasználati jogosultság is megilleti, továbbá a munkáltatónál munkaviszonnyal nem rendelkező szakszervezeti képviselőnek is belépési jogosultsága van a munkahelyre. Ezeken kívül, a szakszervezet legerősebb jogosultsága a kollektív szerződés megkötésének joga. Amennyiben a szakszervezet és a munkáltató kollektív szerződést köt, az mindkét fél számára előnyös lehet, a törvénykönyvtől való eltérési lehetőség pedig kollektív szerződésben jóval tágabb, mint az egyedi megállapodásokat jelentő munkaszerződésekben.

Forrás: https://opussimplex.com/milyen-jogok-illetik-meg-a-szakszervezetet/