Menedékesek foglalkoztatása Vissza

2022-03-12 08:46:00

A 2022. március 7-én kihirdetett, majd 2022. március 8-án hatályba lépett veszélyhelyzeti szabályozás a menedékeskénti elismerés szabályait, illetve a menedékesek munkavállalásának jogi feltételeit illetően jelentős változásokat hozott. A menedékesekre a továbbiakban irányadó rendelkezéseket, illetve az idegenforgalmi adó megfizetése alóli mentességre vonatkozó új szabályozást az alábbiakban ismertetjük.
 
Magyarország az Európai Unió Tanácsa 2022. március 4-i (EU) 2022/382 végrehajtási határozatának megfelelően innentől átmeneti védelemben, azaz menedékesként történő elismerésben részesítheti a 2022. február 24-ét megelőzően az Ukrajnában tartózkodó ukrán állampolgárokat, azokat a hontalan személyeket vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárokat, akik 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesültek Ukrajnában pl. ott menekültként ismerték el őket, illetve ezen személyek családtagjait. Családtagnak e tekintetben a házastárs, a harmadik országbeli állampolgár, vagy annak házastársának nőtlen, illetve hajadon kiskorú gyermeke, illetve egyéb olyan közeli hozzátartozók, akik a család részeként együtt éltek a menekülést megelőzően, és akiket abban az időben teljes vagy jelentős mértékben a fenti személy tartott el minősülhetnek. A Kormány korábbi, menedékesek elismeréséről szóló határozata hatályon kívül helyezésre került, innentől az uniós szabályozás az egyedül irányadó e kérdésben Magyarország területén is. A menedékeskénti elismerés érdekében a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a fenti feltételeknek megfelel, bizonyítékként elsősorban, de nem kizárólag személyazonosságot igazoló (ukrán) okmány használható fel.
 
Magyarország menedékeskénti elismerést nem biztosít azon hontalan személyek és Ukrajnán kívüli harmadik országok állampolgárai számára, akik bizonyítani tudják, hogy 2022. február 24-e előtt az ukrán joggal összhangban kiadott érvényes állandó tartózkodási engedély alapján jogszerűen tartózkodtak Ukrajnában, és akik nem tudnak biztonságos és tartós körülmények között visszatérni származási országukba vagy régiójukba. Ők tehát a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó általános szabályok szerint kérhetik menekültként történő elismerésüket, illetve kaphatnak tartózkodási vagy munkavállalási engedélyt. Ugyanez érvényes azoknak az ukrán állampolgároknak a vonatkozásában is, akik 2022. február 24-ét megelőzően nem tartózkodtak Ukrajnában, így pl. azok tekintetében, akik ekkor már Magyarországon dolgoztak.
 
A menedékesek foglalkoztathatósága tekintetében továbbiakban nem alkalmazandó az a szabály, mely alapján menedékesi státuszt elnyert harmadik országbeli állampolgárok a külföldiekre vonatkozó általános szabályok szerint jogosultak Magyarországon keresőtevékenységet folytatni. A menedékesként elismert harmadik országbeli állampolgárok a KKM 2021. december 22-én kiadott közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében, azaz az ún. hiányszakmákban innentől munkavállalási engedély beszerzése nélkül foglalkoztathatók. Engedélymentes foglalkoztatásra a jogszabály szerint munkaerő-kölcsönzés keretében is sor kerülhet. Amennyiben a menedékes foglalkoztatására nem hiányszakmában kerül sor, úgy a menedékes köteles munkavállalási engedélyt beszerezni, ezt azonban számára a hatóság érdemi vizsgálat nélkül adja ki, azaz többek között a munkáltató részéről nincs szükség a munkaerőigény előzetes bejelentésére sem. A menedékes foglalkoztatásának tényét a kormányhivatal felé minden esetben be kell jelenteni.
 
A menedékeskénti elismerésüket kérők vonatkozásában ugyanakkor a foglalkoztatás kapcsán irányadó szabályok nem változtak az új szabályozás nyomán. A menedékeskénti elismerését kérő az elismerés iránti kérelem benyújtásától számított kilenc hónapon belül a befogadó állomás területén, vagy a közfoglalkoztató által meghatározott munkahelyen jogosult munkavégzésre, kilenc hónapot követően – ha erre a 45 napos eljárási határidő ellenére sor kerül – a külföldiekre vonatkozó általános szabályok szerint történhet a munkavégzés. A menedékeskénti elismerést kérő befogadó állomáson történő munkavégzéséhez nem szükséges munkavállalási engedélyt beszerezni.
 
Az Ukrajnából érkezőknek szállást biztosítók számára releváns változás lehet továbbá, hogy 2022. február 24-étől nem köteles idegenforgalmi adó megfizetésére az az Ukrajna területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett magánszemély, aki a Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén. Azokat, akik 2022. február 24. napját megelőzően érkeztek, továbbra is terheli idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség.

Forrás: https://opussimplex.com/menedekesek-foglalkoztatasa/