Apasági és szülői szabadság – Változnak az Mt. szabályai Vissza

2023-01-22 16:07:00

 Az Országgyűlés december 7-én elfogadta az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, így változik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény is. Cikksorozatunk második részében az apáknak járó szabadság és az új jogintézményként bevezetett szülői szabadság részletszabályaival foglalkozunk.
 
 Az apáknak gyermekük születése esetén jelenleg 5 (ikergyermek születése esetén 7) munkanap pótszabadszabadság jár, azonban ez az időtartam az Mt. módosításával növekedni fog és mostantól az apákat egységesen 10 munkanap apasági szabadság fogja megilletni. A cél ezzel elsősorban a 2019/1158 uniós irányelv hazai jogba történő átültetése, amely a munka és magánélet közötti egyensúly hatékonyabb megteremtését célozta.
 
 Az apa a gyermek születése vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig veheti igénybe az apasági szabadságot, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell biztosítania a dolgozónak. A munkavállalónak pusztán be kell jelentenie azt az eseményt, amely alapján az apasági szabadságra jogosult és időpont megjelölésével kérelmeznie kell, hogy a munkáltató adja ki részére a szabadságot. Fontos, hogy a szabadság kiadása tekintetének a munkáltató nem mérlegelhet, azt az Mt. szabályaira tekintettel, az ott megszabott feltételek mentén köteles biztosítani a dolgozónak. A korábbi szabályok atekintetben nem változnak, hogy a szabadság akkor is megilleti az apát, ha a gyermeke halva született vagy meghalt.
 
 Az átmeneti rendelkezések további fontos szabályt rögzítenek. Abban az esetben, ha a munkavállaló 2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy ezen időtartam alatt örökbefogadott gyermeke után jogosult lenne a jelenleg még hatályos pótszabadságra, de azt nem vette igénybe, akkor megilleti az új szabályok szerinti 10 munkanap apasági szabadság. Ha a munkavállaló a fenti időtartam alatt született gyermeke után már igénybe vette a pótszabadságot, akkor jogosult lesz a különbözetet is igénybe venni (pl. ha már 5 napot igénybe vett, akkor az új szabályok alapján további 5 munkanapra lesz még jogosult). A munkavállalóknak figyelniük kell, ugyanis a törvény hatálybalépését követő második hónap végéig lesz lehetőségük a szabadság igénybevételére.
 
 Az említett uniós irányelvvel összhangban egy új jogintézmény bevezetésére is sor kerül, ez pedig a szülői szabadság, amely alapján a munkavállalót gyermeke 3 éves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a gyermek születésekor vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően a munkaviszony már legalább egy éve fennálljon a felek között. Abban az esetben, ha az egyéves munkaviszony még nem állna fenn, amikor a gyermek megszületik vagy az örökbefogadást engedélyezték, de utóbb ez bekövetkezik (eltelik a munkaviszonyban töltött egy év), akkor a munkavállaló ettől az időponttól kezdve jogosult lesz a szülői szabadságra.
 
 A szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, azonban a dolgozónak a kiadásra vonatkozó igényét legalább 15 nappal előre be kell jelentenie főnökének. A munkáltató köteles kiadni a dolgozója részére a szülői szabadságot, ha annak bejelentése az Mt. szerint megtörtént, kizárólag a 60 nappal történő elhalasztásáról dönthet akkor, ha azt kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül és súlyos érintő ok indokolja. A halasztást természetesen írásban közölni kell a munkavállalóval, amiben tájékoztatni kell a halasztás indokáról és a kiadás javasolt időpontjáról is.
 
 A munkáltatók számára fontos lehet, hogy az Mt. 128. §-ában szabályozott, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, valamint a szülői szabadság egyidejűleg nem adható ki a munkavállalónak.
 
 Az átmeneti rendelkezések között a szülői szabadság kapcsán is találhatunk részletszabályokat, a törvény ugyanis kimondja, hogy ha a a munkavállaló gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik életévét, a szülői szabadságot – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig terjedő időszakban kell kiadnia a munkáltatónak.
 
 Bérszámfejtés szempontjából további fontos szabály, hogy a munkavállaló az apasági szabadság első 5 munkanapjára a távolléti díjra jogosult, a hatodik munkanaptól kezdődően azonban már csak annak 40%-ára. Szülői szabadság esetén a távolléti díj 10%-a illeti meg a dolgozót, amelyet csökkenteni kell a szabadság időtartamára megfizetett gyermekgondozási díj, valamint gyermekgondozást segítő ellátás összegével.
 
Forrás: https://opussimplex.com/apasagi-es-szuloi-szabadsag-2023/