Ha szombaton is becsengetnek Vissza

2022-09-22 12:59:00

Míg a mára már távoli múltban általánosnak számítottak a szombati tanítási napok, a XXI. század gyermeke számára a rendszeres heti hatnapos iskolalátogatás már jószerivel elképzelhetetlen. 2022-ben azonban sok más mellett ez is megváltozhat, a híradások szerint ugyanis több iskola is a téli szünet meghosszabbításával, illetve az így kieső tanítási napok őszi szombatokra történő áthelyezésével kísérli meg az energiaválság miatt ugrásszerűen megnövekedett fűtési költségeinek mérséklését. A jogász számára ugyanakkor a szombati tanítás nem a tanulók megpróbáltatásai miatt érdekes, sokkal inkább a tanárok szombati munkavégzési kötelezettsége, illetve a szülők járulékos téli távolléte vizsgálandó munkajogi szempontból.
 
A jellemzően közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanárok alapvetően tanítási napokon, azaz hétfőtől péntekig kötelesek munkavégzési kötelezettségük teljesítésére. Ehhez képest változást eddig legfeljebb a Kormány által a hétköznapra eső munkaszüneti napokhoz kapcsolódóan elrendelt munkanapáthelyezések jelenthettek. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a tanárok eddig tipikusan általános munkarendben kerültek foglalkoztatásra, a hétvégén pihenőnapjaikat élvezhették. Azokban az iskolában azonban, ahol a szombati tanítás a fentiek alapján bevezetésre kerül, a tanárokat a továbbiakban már mindenképpen egyenlőtlen munkarendben szükséges foglalkoztatni, vonatkozásukban vélhetően munkaidőkeret elrendelésére kerül majd sor.
 
A szombati tanításban érintett tanárok vonatkozásában elrendelt munkaidőkeret hossza legfeljebb 4 hónap, azaz 16 hét lehet. Ez azt jelenti, hogy az iskolák munkanapokat, illetve pihenőnapokat áthelyezni legfeljebb ezen az időintervallumon belül jogosultak. Ennek megfelelően, ha pl. a kihirdetett munkaidőkeret szeptember 1. napján kezdődik és december 31. napjáig tart, az októberi fűtésszezon kezdetéig megközelítőleg 6-7 szombati tanítási napra kerülhet sor, ezekre oszthatók be a munkavállalók dolgozni. A korábban szombatra eső, most ki nem adott 6-7 pihenőnap később, a már betervezett téli szünet előtt, decemberi hétköznapokon adható ki a dolgozók részére. Ha az iskola a munkaidőkeretet későbbi kezdettel hirdeti ki, azaz az rendelkezése szerint nem szeptember elején, hanem csak később kezdődik, a keret akár januárig is tarthat. Ebben az esetben a felgyülemlett pihenőnapok a tervezett téli szünetet követően is kiadhatók, ezzel azonban a fűtési szezonon kívülre eső, így áthelyezéssel érintett szombati munkanapok száma csökkenne. Amennyiben a munkáltató iskola célja a téli szünet zord téli hónapokra eső végének kitolása, javasolt egy január 1-től április 30-ig tartó munkaidőkeret kihirdetésének megfontolása. Ebben az esetben a tanárok számára januárban plusz pihenőnapok kerülhetnek kiadásra, az így kieső munkanapok ledolgozására, tanításra pedig a tavaszi szombatokon kerülhet sor. Természetesen a két munkaidőkeret egyaránt, egymást követően is elrendelhető, így sor kerülhet őszi és tavaszi szombati oktatás előírására is, ezzel a téli szünet decemberre és januárra eső része is meghosszabbítható. Tekintettel a munkáltató munkaidő-beosztás meghatározására vonatkozó jogosultságára, az iskola szombati tanításra vonatkozó döntésének végrehajtását a munkavállalók nem tagadhatják meg.
 
A szülők munkavégzési kötelezettségének teljesítésére a szombati tanítási napok alapvetően nincsenek hatással, ha csak nem annyiban, hogy a szülők hétfőn kipihentebben érkeznek meg a munkahelyükre. A téli szünet meghosszabbítása ezzel szemben a fiatalabb gyermekeket nevelő munkavállalók esetében a megszokottnál hosszabb tartamban kívánja meg a gyermekek napközbeni felügyeletének megszervezését, mindezt részben év végén, amikor a munkavállalók éves szabadságának jelentős része már kiadásra került.
 
A szülő, aki az iskola tanítási rend megváltoztatásáról szóló tájékoztatása alapján előre látja, hogy gyermeke hosszabb téli szünete miatt otthon kell majd vele maradnia, együttműködési kötelezettsége teljesítése keretében köteles ezt munkáltatója felé mihamarabb jelezni. Amennyiben a munkavállaló a neki kötelezően a kérése szerinti időpontban kiadandó 7 nap szabadság időpontjáról adott évben még nem rendelkezett, egyidejűleg kérheti, hogy részére munkáltatója a téli szünet idejére adjon ki szabadságot. Ugyanakkor a munkáltató a munkavállaló helyzetét, illetve kérését a méltányos mérlegelés elve alapján fennmaradó szabadsága kiadása során köteles figyelembe venni akkor is, ha a munkavállaló korábban már kérte szabadsága meghatározott időpontban történő kiadását. A munkavállaló érdekeinek figyelembe vétele a munkáltató által ugyanakkor egyéb módokon is megvalósulhat, így a munkáltató engedélyezheti a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést, hozzájárulhat munkaidő-beosztása megfelelő módosításához stb.
 
Előfordulhat ugyanakkor, hogy a munkáltató a munkavállaló éves szabadságát már kiadta, működésével összefüggő okból a munkavállaló szabadságát nem időzítheti a téli szünet idejére pl. mert az ünnepekhez kapcsolódó idényjellegű tevékenységet folytat, vagy egyébként a munkavállaló személyes jelenléte szükséges a munkavégzéséhez. Ebben az esetben, ha a munkavállaló gyermeke felügyeletét másképp nem tudja megoldani, tekintettel a különös méltánylást érdemlő személyi, illetve családi okra, a munkavállaló indokolt távolléte tartamára mentesül munkavégzési kötelezettsége alól. Ugyan távollétére tekintettel a munkavállalót ebben az esetben díjazás nem illeti meg és biztosítási jogviszonya is szünetel, munkáltatója hátrányos jogkövetkezménnyel távolléte okán nem sújthatja, hátrányos megkülönböztetésben emiatt az egyenlő bánásmód követelménye alapján nem részesítheti.
 
Összességében a szombati tanítás elrendelése, illetve a téli szünet meghosszabbítása a tanítást végzők mellett a diákok szülei, illetve azok munkáltatói részéről is nagyfokú rugalmasságot követelhet meg. A kialakult helyzethez azonban az érintetteknek célszerű közös erőfeszítésekkel alkalmazkodniuk és közös érdekeiket figyelembe véve kompromisszumos, mindenki számára megfelelő, egyben jogszerű megoldást keresniük.
 
Forrás: https://opussimplex.com/ha-szombaton-is-becsengetnek/