Megosztás iWiW Facebook Twitter Google

Szakkönyvek

Új Munka Törvénykönyve 2012 - Értelmezés és alkakmazás a gyakorlatban

Szerző: Dr. Horváth István

Az új Munka Törvénykönyv jelentősen megváltoztatja a munkaadó és a munkavállaló viszonyát! 2012-től gyökeresen megváltozik a munka világának szabályozása, mind a munkaviszony, mind a kollektív jogok tekintetében. A szakértő munkajogász-ügyvéd szerző paragrafusról paragrafusra haladva ismerteti és elemzi az új MT-vel bekövetkező tényleges változásokat. A könyv felépítése:

Melyek az általános magatartási követelmények - a munkahelyen kívül magatartás szerepe? ■ Munkavállaló személyhez fűződő jogainak védelme és korlátozása - miként ellenőrizhető a munkavállaló? ■ Jognyilatkozatok, fogalmi tisztázás - mit jelent az egyoldalú kötelemfakasztó jognyilatkozat? ■ Munkáltatói szabályzatok - rugalmasabb és hangsúlyosabb hatáskör a belső viszonyokban ■ Munkaviszony létesítése - mikor lehet elállni a munkaszerződéstől? ■ Munkaszerződés kötelező tartalma - mennyiben térhetnek el a felek a munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól? ■ Munkaszerződés teljesítésének szabályai - hátrányos jogkövetkezmények vagyoni hátránnyal a munkaszerződésben? ■ Ami a munkáltatói jogutódlás helyébe lép - a munkavállalók ellentmondási joga ■ Munkaviszony megszüntetése - változó jogcímek ■ Megmaradó felmondási tilalmak és a védett kor intézményeFelmondási idő - mikor hosszabbodik meg? ■ Jogellenes munkáltatói jogviszony-megszüntetés - korlátozott visszahelyezési és kártérítési lehetőséggel ■ Ha a munkavállaló távozik jogellenesen vagy nem adja át munkakörét - mennyivel fizethet többet? ■ Munkaidő és pihenőidő új szabályai - az elszámolási időszak ■ Munkaidő-keret - elszámolás a lejárta előtti munkaviszony-megszűnés esetén ■ Ki dolgozhat vasárnap - és kinek jár érte pótlék? ■ Rendkívüli munkaidő - mértékek és ellentételezés: részmunkaidőben, próbaidő alatt, határozott idejű jogviszonynálSzabadság - korlátozottabb jogszerző idő ■ Szabadságkiadás - rugalmasabb feltételek, elszámolhatóság órában ■ Milyen jogcímeken jár pótszabadság - anyai jog a gyermek után? ■ Munka díjazása - alapbér és bérpótlékok ■ Kinek jár az új műszakpótlék?Bérfizetés - általános szabályként bankátutalással? ■ Munkavállalói tartozások - a bérből történő munkáltatói levonás bővülő lehetőségei ■ Munkáltató kártérítési felelőssége - korlátozottabb körben ■ Munkavállalói kárfelelősség - szigorodó vétkességi felelősség enyhítő körülményekkel ■ Milyen feltételekkel kérhet a szerződéskötéskor a munkáltató munkavállalói biztosítékot? ■ Bővülő atipikus munkaviszonyok - távmunka, a kölcsönzés és a határozott idejű munkaviszony mellett megjelenik a munkavégzés behívás alapján, munkakör megosztott ellátása és több munkáltatóval köthető munkaszerződés ■ Kik a vezető állásúak?Különös szigorító szabályok a közvállalatokra ■ Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások - versenytilalom és tanulmányi szerződés Munkaügyi ellenőrzések 2012-től az új Mt. tükrében ■ Bérkompenzáció ■ Üzemi tanácsválasztás - már nem kötelező - csak lehetőség ■ Üzemi megállapodás kollektív szerződés helyett? ■ Megváltoznak a kollektív szerződéskötés feltételei ■ Kollektív szerződés - nem csak a munkavállaló javára térhet el a törvénytől? ■ Szakszervezetek - kevesebb jogosultság ■ Munkaerő-kölcsönzés

A könyv adatai:
Címe: Az új Munka Törvénykönyve (Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban)
Szerző: Dr. Horváth István

Formátum: B/5-ös formátum

Terjedelem: 300 oldal
Kiadó: VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.

Kedvezményes ár:
7.140 Ft
Bolti ár:
8.820 Ft
Megrendelem

Vissza
 
© 2010 Hunder - All rights reserved
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2252