Megosztás Facebook LinkedIn

Rendezvény

Adókonferencia 2021 - szja, kata, járulékok, pénzbeli ellátások, art (ONLINE képzés)

WEBINÁRIUMI ÉLŐ konferencia közvetítés, vagy utólagos ONLINE VIDEÓ megtekintés

Előadók:
Ajánló:

Készüljön fel velünk a jövő évi jogszabály-változásokra! Adónapunkon Ön teljes áttekintést kap a 2021-es évet érintő art, szja, kata, járulékszabályok és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásairól. Várjuk konferenciánkra tisztelettel!

Ízelítő a tartalomból:

A konferencia végleges tematikája a jogszabályváltozások ismeretében kerül feltöltésre * Dr. Rosenfeld Anita * A személyi jövedelemadót és a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő évközi és 2021. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások (az őszi adótörvény-módosítások alapján) * Személyi jövedelemadó * A személyi kedvezmény átalakítása * Az adóelőleg nyilatkozat szabályainak módosítása * A 2020. évi személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatos kérdések * Az őstermelők, őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság adózási szabályainak módosításai (fogalmak, adómentességi szabályok, az adóelőleg-megállapításra, az átalányadózásra vonatkozó rendelkezések, nyilvántartási szabályok változásai) * Egyéni vállalkozókat érintő módosítások (tárgyi eszközökkel kapcsolatos szabályváltozások, kisvállalkozások adókedvezményének változásai) * A költségelszámolásnál a saját gépjármű tulajdonjogának igazolására vonatkozó módosítás * A béren kívüli juttatás szabályait érintő módosítás * Az OBA által fizetett kártalanítás adózására vonatkozó pontosítás * Új és módosuló adómentes jogcímek (szociális ellátások, ösztöndíjak, UEFA EURO 2020, honvédségi juttatás, járványügyi szűrővizsgálat adómentessége) * Kisadózó vállalkozások tételes adójának (Kata) változásai * A kisadózói bejelentéssel kapcsolatos szabályok változásai * Az új 40%-os adó szabályai * Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok módosulása * A kisadózó vállalkozás bevételét érintő szabályváltozások (támogatások kezelése, tárgyi eszközök körének módosulása) * Egyéb aktualitások, változások ismertetése a 2020 őszén elfogadott adózást érintő jogszabályok alapján * Széll Zoltánné * A társadalombiztosítás fedezetei rendszerét érintő 2021. évi változások * Az új járuléktörvény gyakorlata és a szociális hozzájárulási adó kapcsolódó szabályai * Biztosítottak köre * A nyugdíj mellett munkát (tevékenységet) végzők mentesítése a biztosítási kötelezettség alól * Gyakorlati példa: választott tisztségviselő jogállásának változása,  a július 1-jét megelőző időszakra kifizetett tiszteletdíj utáni járulékkötelezettség * 08-as bevallás teljesítése * Járulékalapot képező jövedelem meghatározása * Felszolgálási díj * Kiküldött munkavállaló járulékalapja és ehhez kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adó alap meghatározása * A munkaviszonyban állókra vonatkozó járulékfizetési alsó határ * Ki után kell fizetni * Mikortól kell fizetni? * Mentesített személyek köre * Arányosítási szabályok * A foglalkoztató kötelezettségei * Családi járulékkedvezmény, ellátások, a szociális hozzájárulási adóalap alakulása * A CSED-en lévő munkavállalóra vonatkozó szabályok * A minimum járulékalap bevezetésével összefüggő gyakorlati kérdések * Járulékok * A társadalombiztosítási járulék bevezetésének hatásai (jogviszonyok közötti különbség felszámolása, családi járulékkedvezmény magasabb összegben történő érvényesítése) * Speciális elévülési szabályok bevezetése a járulékokra * Foglalkoztatót érintő feladatok * Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés reformja * Előírás hivatali automatizmus alapján, mikor van helye a bejelentkezésnek (új adatlap), befizetések teljesítése „régi és új" kötelezetteknek * A fizetési kötelezettség elmulasztásának- és a jogalap nélküli bejelentkezésnek a jogkövetkezményei * A NAV értesítés követő jogorvoslati lehetőségek * Mentesítés, fizetési könnyítés * Mezőgazdasági őstermelők járulék- és szociális hozzájárulási adókötelezettségét érintő változások * A családi mezőgazdasági társaságokra, valamint a családi gazdaságokra vonatkozó szabályozás * Ki mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól (bevételi értékhatár) * Bagolyné Hampó Anita * Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változása * Társadalombiztosítási járulék bevezetése * Jövedelem fogalmának változása * Szerződés szerinti jövedelem meghatározása * Biztosítotti kör változása * Ki minősül saját jogú nyugdíjasnak? * Mikortól nyugdíjas az igénylő? * Keresőtevékenység, kereset vizsgálata * Kiegészítő tevékenységet folytatók jogosultsága * Hogyan változik a táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, örökbefogadói díjra, és baleseti táppénzre való jogosultság? * Mikor ismerhető el a baleset üzemi balesetnek? * Nyugdíjasként bekövetkezett balesetek * Baleseti táppénz ideje alatti nyugdíjazás * Egyéb változások * A járulékfizetési alsó határ bevezetése, hogyan érinti az ellátások összegét? * Nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség! * Keresőképtelenség igazolása (várható változás 2021-től) * Tb kiskönyvvel kapcsolatban felmerült gyakorlati problémák * Dr. Kovács Ferenc * Adóeljárás változásai 2020. év folyamán és 2021-től * Adófizetés változásai az EFER-ben * EKAER újraszabályozása * NAV adatszolgáltatás módosításai * EKAER mulasztási bírság változásai * Visszatérítési igény EU jogba ütközés miatt - kamat mértékének változása * Helyi iparűzési adó bevallása - feltöltési kötelezettség * Egészségügyi szolgáltatási járulékra vonatkozó adóeljárási, adóvégrehajtási változások * Automatikus részletfizetési szabályok kibővítése * Újabb adóhatósági adóbevallás tervezetek * Helyi iparűzési adóbevallások adminisztráció egyszerűsítése

Helyszín:
Hunder MS Online képzési felülete

hunder.talentlms.com .

Online képzéseinkhez egy megbízható, egyszerűen használható interaktív tanulási platformot, a felhő alapú TalentLMS felületet választottuk. Használatához nincs szükség műszaki ismeretekre, nem kell telepíteni különleges szoftvereket sem.

Belépés az online felületre
Időpont:
2020. december 8. (kedd) 09:00 - 16:00 óráig
Érkezés: az előadás előtt egy órával kezdődik a regisztráció
Díjak:
  • 18 900 Ft + ÁFA / fő a díj webináriumi, élő online konferencia közvetítésre jelentkezőknek
  • 17 900 Ft + ÁFA / fő a díj online videó megtekintés választása esetén

Apróbetűs:

Ez a meghívó a Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak minősül, a konferenciára leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. A díjat számlánk kézhezvételét követően szíveskedjenek átutalni a számlaszám feltüntetésével a 11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlaszámra. A konferencia a System Mediával és az Infoszérával közösen kerül megszervezésre és lebonyolításra.

Webináriumi, élő konferencia közvetítés: Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel is megtekinthető a konferencia. Nincs utazási költség, nincs utazási idő, és az élő közvetítés végén online kérdezési lehetőséget biztosítunk. Az élő webináriumba történő belépéshez szükséges adatokat, a belépési segédletet az esemény előtti munkanapon küldjük el a résztvevők részére. A webinárium a Zoom-on keresztül zajlik majd, melyhez semmilyen alkalmazás letöltése nem szükséges. Az előadás kezdetét megelőző 1 órában szükség esetén telefonos segítséget adunk a technikai kérdésekhez és a belépéshez. Lemondást csak írásban fogadunk el az eseményt megelőző 3. munkanapig.

Online videó konferencia:
Kényelmesen otthonról vagy az irodából utólagosan videófelvételről is megtekinthető a konferencia. Megrendelése esetén a tantermi és/vagy webináriumi előadás(oka)t követő héten elküldjük Önnek az online képzési felület használatához szükséges belépési kódokat, a használathoz szükséges teendőket. Teljesítési időpontnak ezt az időpontot tekintjük és az online képzési felülethez 30 napig biztosítjuk a hozzáférést. Lemondást csak írásban fogadunk el amennyiben az online képzési felületre nem történik belépés a megküldött kódokkal.

 
© 2010 Hunder - All rights reserved