Megosztás Facebook LinkedIn

Rendezvény

Bérszámfejtők Évközi Országos Konferenciája (ONLINE VIDEÓ)

Online videó felvétel formájában megvásárolható konferencia felvétel

Előadók:
Ajánló:

Online videó konferencia keretében előadóink ismertetik Önökkel az évközi változásokat és válaszolnak az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. Részletesen kitérnek az aktuális szabályokra, segítik elkerülni a gyakran előforduló vagy éppen kritikus hibákat.

Ízelítő a tartalomból:

Szja évközi aktualitások 2020 * Szocho-mérték csökkentés hatása: 87%-os szabály * SZÉP-kártya juttatás emelése, mentesítése a szocho alól * Egyéni vállalkozás szüneteltetésével kapcsolatos rendelkezés) * Eü szolg. járulékfizetés átvállalásához kapcsolódó új szabály * Egyéni vállalkozók fejlesztési tartalékára vonatkozó módosítás * Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos változás az szja-ban * Új mentes szabály HM alkalmazottak vonatkozásában * Az egységes társadalombiztosítási járulék bevezetésével kapcsolatos tudnivalók a személyi jövedelemadóban (családi járulékkedvezmény) * A COVID-19 járvánnyal összefüggő adózási kérdések * Ekho * Ekho-mérték * Tudnivalók a magánszemélyt terhelő ekho kapcsán * Kata * Ellátási alap * A Katásokat érintő járványhelyzeti kedvezmények tovább élése * EVNY NAV általi vezetéséhez kapcsolódó adminisztrációcsökkentés a tételes adó alóli mentesüléssel összefüggésben * Új járuléktörvény 2020 * 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályok a gyakorlatban * Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény szerinti módosítások * A szociális hozzájárulási adó kapcsolódó szabályai * Biztosítottak köre * A nyugdíj mellett munkát (tevékenységet) végzők mentesítése a biztosítási kötelezettség alól (gyakorlati példa: választott tisztségviselő jogállásának változása, a biztosítási jogviszony megszűnésének kijelentése, a július 1-jét megelőző időszakra kifizetett tiszteletdíj utáni járulékkötelezettség) * Járulékalapot képező jövedelem meghatározása * Felszolgálási díj * Kiküldött munkavállaló járulékalapja és ehhez kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adó alap meghatározása * Minimum járulékalap * Ki után kell fizetni * Mikortól kell fizetni (példa a július hónapban fennálló kötelezettségre) * Mentesített személyek köre * Arányosítási szabályok * A foglalkoztató kötelezettségei * Hatások: családi járulékkedvezmény, ellátások, a szociális hozzájárulási adóalap alakulása * Járulékok * A társadalombiztosítási járulék bevezetésének hatásai (jogviszonyok közötti különbség felszámolása, családi járulékkedvezmény magasabb összegben történő érvényesítése) * Speciális elévülési szabályok bevezetése a járulékokra * Foglalkoztatót érintő feladatok * Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés reformja * Előírás hivatali automatizmus alapján, mikor van helye a bejelentkezésnek (új adatlap), befizetések teljesítése „régi és új" kötelezetteknek * A fizetési kötelezettség elmulasztásának- és a jogalap nélküli bejelentkezésnek a jogkövetkezményei, foglalkoztató feladatai * Átmeneti rendelkezések alkalmazásának gyakorlata * Utólagos kifizetések Tb. kötelezettségének megállapítása * A befizetések elszámolására vonatkozó új szabályok (a milyen NAV számlára kell teljesíteni a július 1-jét megelőző és az azt követő időszakra történő befizetéseket) * Szociális hozzájárulási adó júliustól történő csökkentésével összefüggő gyakorlati kérdések * Az kifizetői kötelezettség teljesítésével összefüggő gyakorlati kérdések, adómérték évközi váltása példákon keresztül bemutatva * Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változása 2020 * Társadalombiztosítási járulék bevezetése * Jövedelem fogalmának változása * Szerződés szerinti jövedelem meghatározása * Biztosítotti kör változása * Ki minősül saját jogú nyugdíjasnak? * Mikortól nyugdíjas az igénylő? * Keresőtevékenység, kereset vizsgálata * Kiegészítő tevékenységet folytatók jogosultsága * Hogyan változik a táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, örökbefogadói díjra, és baleseti táppénzre való jogosultság? * Mikor ismerhető el a baleset üzemi balesetnek? * Nyugdíjasként bekövetkezett balesetek * Baleseti táppénz ideje alatti nyugdíjazás * Egyéb változások * A járulékfizetési alsó határ bevezetése, hogyan érinti az ellátások összegét? * Nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség! * Keresőképtelenség igazolása (várható változás 2021-től) * Tb kiskönyvvel kapcsolatban felmerült gyakorlati pro * Munkajogi évközi aktualitások * A veszélyhelyzet utáni munkajogi változások: továbbélő és már megszűnt átmeneti rendelkezések * Távmunka és otthoni munkavégzés: fontos munkajogi tippek * Mit jelent az állásidő? Hogyan kerülhető el? * Minimálbér és garantált bérminimum 2020 * A munkaszüneti napok körüli munkarend 2020 * A munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó szabályok * Szakmai konzultáció, egyéni kérdések megválaszolása

Helyszín:
Hunder MS Online képzési felülete

hunder.talentlms.com .

Online képzéseinkhez egy megbízható, egyszerűen használható interaktív tanulási platformot, a felhő alapú TalentLMS felületet választottuk. Használatához nincs szükség műszaki ismeretekre, nem kell telepíteni különleges szoftvereket sem.

Belépés az online felületre
Időpont:
2020. október 5. (hétfő) 00:00 - 2020. december 15. (kedd) 23:00
Díjak:
  • 16 900 Ft + ÁFA / fő az online videó megnézéséhez a részvételi díj regisztrált ügyfeleink részére Ezt ajánljuk!
  • 15 900 Ft + ÁFA / fő a díj egy cégtől több megrendelés esetén (online videó)
  • 21 900 Ft + ÁFA / fő kedvezmény nélkül (online videó)

Apróbetűs:

Ez a meghívó a Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak minősül, a leadott megrendelés (jelentkezés) az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A díjat számlánk kézhezvételét követően szíveskedjenek átutalni a számlaszám feltüntetésével a 11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlaszámra.

ONLINE VIDEÓ (e-learning videó) konferencia: Kényelmesen otthonról, vagy az irodából videófelvételről tekinthető meg a tanteremben megtartott konferenciánk felvétele. Megrendelése esetén elküldjük Önnek az online képzési felület használatához szükséges belépési kódokat, a használathoz szükséges teendőket. Teljesítési időpontnak ezt az időpontot tekintjük és az online képzési felülethez 30 napig biztosítjuk a hozzáférést. Lemondást csak írásban fogadunk el amennyiben az online képzési felületre nem történik belépés a megküldött kódokkal.

 
© 2010 Hunder - All rights reserved