Megosztás iWiW Facebook Twitter Google

Rendezvény

Számlázás és számlakorrekció az új elektronikus adatszolgáltatás tükrében

Előadók:
Ajánló:

Gazdasági, pénzügyi, könyvelési és számlázási szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. A számlázás és számlakorrekció témaköreit részletesen kibontva vezetjük végig Önöket az új elektronikus adatszolgáltatás gyakorlati problémáin, buktatóin. A konzultáció lehetőséget biztosít Önnek az egyéni kérdéseit is átbeszélni szakértő előadónkkal.

Ízelítő a tartalomból:

Az elektronikus adatszolgáltatás új szabályai * Számlázó programok online bekötése a NAV-hoz, nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás * Kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik? * Mely adatokról kötelező és melyekről nem? * Technikai szabályok * Értékhatár alatti számlák kezelése * Adatszolgáltatásra kötelezett számlák * Adatszolgáltatásra kötelezett számlaadatok * Adatszolgáltatás módszere * Adatszolgáltatás egyéb kérdései * Számla adatszolgáltatás célja * Jogszabályi kötelezettség * Adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozások * Adatexport és adatszolgáltatás * Számlázó program bejelentési kötelezettség * Számlázó program dokumentáció * Az adatszolgáltatás elmaradásának és a hibás adatszolgáltatásnak a szankciója * Adatszolgáltatás technikája * Regisztráció: elsődleges, másodlagos és technikai felhasználó * Adatszolgáltatás elhelyezkedése a rendszeren belül * Üzemszünetre vonatkozó szabályok * Adatszolgáltatás megvalósításának buktatói * Adóhivatali támogató szolgáltatások igénybevétele * A számlák ellenőrző kódja * A többi adatszolgáltatással való összefüggés (belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás, nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről, közösségi összesítő nyilatkozat stb.) * Manuális és elektronikus adatszolgáltatás * Problémás témakörök az elektronikus adatszolgáltatás során * Adatszolgáltatás számlázó programmal előállított számláról, ún. kézi számláról * Kapcsolódik-e ez a kötelezettség a pénztárgéphasználathoz * Átmeneti szabályok értelmezése kibocsátott számla, befogadott számla esetében * Számlaérvénytelenítés és az adatszolgáltatás * Számlamódosítás egy vagy két bizonylattal és az adatszolgáltatás * Gyűjtő számlák * Előleg és az ún. végszámla, ezekről adatszolgáltatás * Adatszolgáltatás és az áfa levonási jog * Számla kiállítás és kibocsátás fogalma * Számlázó programmal szembeni követelmény az adatszolgáltatás és az adatexport funkció * Az önszámlázás és meghatalmazotti számlázás és helye az elektronikus adatszolgáltatás során * Hibás adatszolgáltatás, hibajavítás fajtái, folyamata, szabályai, jogosultságok, jogkörök a hibajavítás folyamatában az új elektronikus adatszolgáltatás * A számlahelyesbítések kezelése az új rendszerben * Hogyan kell júliustól az új rendszerben szabályos korrekciós bizonylatot kiállítani? * Mi a teendő, ha hibás a vevői adat és mi, ha számszaki korrekcióra irányul a javítás? * Hogyan kell korrigálni, ha stornó és új számlával korrigálunk és hogyan, ha helyesbítő számlával és hogyan, ha számlával egy tekintet alá eső okirattal? * Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat a gyakorlatban, hogyan kell kiállítani? * Mit kell legalább tartalmazni a korrekciós bizonylatnak és mi a nem kötelező elem? * Hogyan kell kezelni az új rendszerben a módosítási láncokat? * Mikor kötelező a hivatkozási szám és mikor nem? * Lehet és hogyan csoportos helyesbítő számlát kiállítani * A módosítási láncoknál mi a hivatkozási szám és mihez képest kell a különbözetet szerepeltetni? * Az alap és a korrekciós bizonylatok összefüggése az új rendszerben * A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai a befogadott számlákról * A befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás * Az értékhatár leszállításának következményei * Az előleg és végszámla kezelése * A részszámlák és a számlakorrekciók kezelése, az érvénytelenítő számla * Módosítási láncok * Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás * Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással? * Felkészülés az adatszolgáltatásra * Mit kell a cégeknek tenni a felkészülés kapcsán? * Milyen szempontból kell átvilágítaniuk a rendszereiket, hogy az adatszolgáltatást tudják teljesíteni? * A módosítások szerepeltetése a bevallásban * Számlakorrekció * Számlakibocsátó, számlabefogadó * Mikor kell és mikor nem lehet önellenőrizni a számlakibocsátónak? * Hogyan kell a befogadónak elszámolni a számlakorrekciókat * Utólagos adóalap-csökkentés tárgyi feltétele * Fizetendő adó csökkentésének elszámolása * Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása * Visszáru áfa-elszámolása * Hibás számla alapján történő adólevonás, illetve számla javítás az adóellenőrzés során * Korrekciós számla előállítása * Alkalmazandó árfolyam * Számlakorrekció a bevallásban * Számszaki eltérések kezelése * Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése * Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru * Minőségi kifogás, előleg visszatérítés, árleszállítás * Göngyöleg * Részletvétel * Teljesítés meghiúsulás * Téves adókulcs korrekciója * Befogadó levonható adójának csökkentése * Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója * Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója * A számla kibocsátási kötelezettség * Számlázási alapelvek * Számla kibocsátási kötelezettség * Számlázási rend * Mi a különbség az Áfa körön kívüli és az Áfa területi hatálya alá nem tartozó ügyletek bizonylatolása között? * Hogyan bizonylatoljuk az Áfa köteles belső ügyleteket és melyek azok? * Mikor lehet és kell számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett * A számla tartalmi kellékei a gyakorlatban * Mikor nem kell számla? * Nyugta használata * Nyugta helyett kiállított számla * A PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma az új rendszerben * Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabályaiª A számla teljesítési időpontja * A teljesítési időpont jelentősége a számlázásnál * Az Áfa törvény teljesítési időpont szabályai * Mit jelent az, hogy az ügylet tényállásszerű megvalósulása * A részteljesítés fogalma * Az időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek teljesítési időpont szabályai * A 4 teljesítési időpont közül az időszaki elszámolásnál mikor melyiket kell alkalmazni * Ingatlan bérleti díj mellett továbbszámlázott közüzemi költség számla helyes kiállítása, a teljesítési időpont szabálya * Az időszaki elszámolású számlák korrekciója * Gyűjtőszámla vs. időszaki elszámolású számla * A gyűjtőszámla kiállításának buktatói az elektronikus adatszolgáltatási rendszerben * Egyes speciális ügyletek teljesítési időpontja (lízing, részletre eladás, tulajdonjog fenntartással eladott termék stb.) * Az előlegszámla, az előleg áfa-beli fogalma, helyes bizonylatolása * A belföldi fordított adózású számlák alkalmazási esetei , teljesítési időpontja és bevallásban való szerepeltetésének időpontja * ª A számla adóalapja ªAz árengedmények számlázása * Számlázott és nem számlázott engedmények * Azonnali és utólagos engedmények * Az üzletpolitikai engedmény fogalma * Mennyiségi engedmény számlázása * A skontó kezelése * A többszereplős árengedményi, promóciós konstrukciók bizonylatolása * A járulékos költség szabály leképezése a számlázás során * Mitől lesz valami járulékos költség illetve komplex szolgáltatás * A közvetített szolgáltatás fogalma és helyes számlázása * A nemzetközi ügyletek bizonylatolása * Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása * Külfölditől igénybevett szolgáltatás (importszolgáltatás) utáni adókötelezettség, bevallás * A nemzetközi fordított adózású számla * A teljesítési hely szabályok hatása a számlázásra * A nemzetközi fordított adózás gyakorlati jelentősége a számlázásnál * Milyen feltételekkel állítható ki áfa nélkül egy főszabály szerinti és egy különös teljesítési helyű szolgáltatás? * Az ingatlanhoz kapcsolódó határon átnyúló szolgáltatások * A határon átnyúló termékügyletek helyes számlázási szabályai * Külföldön teljesítettség vs. adómentesség * A közösségi adómentesen történő számlázás feltételei * Az exportszámla * Közösségen belüli termékbeszerzés * Számlakorrekciók a nemzetközi ügyletek * Szakmai konzultáció - résztvevők részéről felmerülő kérdések megválaszolása

Helyszín:
Hunguest Hotel Millennium

1089 Budapest Üllői út 94-98.

Nagyvárad tér és Népliget metróállomások között (3-as metró) található.

Elhelyezés: kényelmes ülőhelyekkel és jegyzetelésre alkalmas asztalokkal berendezett konferenciateremben.

Parkolás: díjköteles a Könyves Kálmán krt. - Üllői út - Nagyvárad tér - Orczy út - Kőbányai út által határolt terület. 175 Ft/óra munkanapokon 08:00-18:00 óra között, maximum 4 óra várakozási idővel. A szálloda saját parkolójában bruttó 2 500 Ft/nap (a recepción lehet számlát kérni).

Térkép | Útvonaltervezés | BKV menetrend | MÁV menetrend
Időpont:
2018. június 21. (csütörtök) 10:00 - 15:00 óráig
Érkezés: az előadás előtt egy órával kezdődik a regisztráció
Díjak:
  • 21 900 Ft + ÁFA / fő a részvételi díj regisztrált ügyfeleink részére Ezt ajánljuk!
  • 21 900 Ft + ÁFA / fő a díj egy cégtől több résztvevő esetén
  • 24 900 Ft + ÁFA / fő a díj, ha a www.hunder.hu weblapon jelentkeznek
  • 27 900 Ft + ÁFA / fő
  • ebéd nélküli ár 3.200 Ft + ÁFA-val kevesebb a fentieknél, ilyen irányú igényét jelezze a jelentkezésnél!

Letölthető űrlap: PDF DOC

Apróbetűs:

Ellátás: Kávé, frissítők, reggeli sütemények. Háromfogásos ebéd kb. 12.00 - 13.00 között a szálloda éttermében. A konferencia díja költségként elszámolható, tartalmazza az előadások, konzultáció, oktatási segédanyag; a reggeli sütemény, a 3 fogásos ebéd, valamint a nap közben fogyasztott kávé, és üdítő költségeit. Az étkezési költséget (beleértve a reggeli sütemények, frissítők és az ebéd költségét is) a számlán külön sorban közvetített szolgáltatásként számlázzuk. A természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a Hunder MS Kft. nem vállalja át. Ez a meghívó a Hunder MS Kft. részéről ajánlatnak minősül, a konferenciára leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után. A díjat számlánk kézhezvételét követően szíveskedjenek átutalni a számlaszám feltüntetésével a 11102601-13899219-01000003 sz. bankszámlaszámra. A jelentkezéseket írásban a rendezvény előtt egy héttel igazoljuk vissza. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt követően történő lemondás esetén a díj 50%-a+áfa fizetendő.

 
© 2010 Hunder - All rights reserved
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2252