Megosztás iWiW Facebook Twitter Google

Jognyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési elveink kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, a 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a 2008. évi XLVIII. törvényt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A Hunder.hu számára magától értetődő, hogy felhasználói adatvédelmét biztosítsa. A regisztráció során, de attól eltekintve is időnként bizonyos adatok pl. név, e-mail cím, cím stb. feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy felhasználóinkkal kommunikálni tudjunk, biztosítsuk az interaktivitás lehetőségét, és felhasználóink elvárásainak folyamatosan megfelelhessünk. Ezen esetekben ismertetjük Önnel, hogy miért van szükség a kért információkra, és kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel azt.

Működésünk során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:

1. A tulajdonosa által nem szándékosan közölt egyéni adatot nem őrizzük meg, és nem adjuk tovább.

2. A Hunder.hu számára tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt tulajdonosa a rendelkezésünkre bocsátotta. Az adatokat más célra történő felhasználás céljából senkinek, semmikor nem adjuk tovább.

3. Felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra. A Hunder.hu az általa őrzött magántermészetű adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. Gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását. A Hunder.hu oldalain tett látogatások alkalmával automatikusan generálódik bizonyos információ, ám ezen adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a webhely forgalmát figyelemmel kísérjük, valamint újabb szolgáltatásaink fejlesztésénél figyelembe vegyük, ezután megsemmisítjük azokat.

A Hunder.hu tartalmazhat linkeket más oldalakra is. A Hunder.hu azonban nem felelős ezen internetoldalak adatkezelési eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.

A szolgáltatás előnyei

Amennyiben Ön honlapunkon jelentkezik rendezvényeinkre, úgy kedvezményben is részesül. Néhány a legfontosabbak közül:

- Az online leadott jelentkezésekre cégünk kedvezményt biztosít a részvételi díj árából. (Hagyományos mód: postai úton vagy faxon visszaküldött jelentkezés.)
- Amennyiben kéri (e-mail címét erre a célra megadja) az aktuális rendezvényekről folyamatosan értesül.
- A rendezvényekkel kapcsolatos észrevételeit és kérdéseit elektronikus úton is eljuttathatja hozzánk.
- Az Ön által küldött e-mail megérkezésekor válasz e-mailt küldünk, így Ön biztos lehet abban, hogy cégünkhöz eljutott elektronikus levele.

 
© 2010 Hunder - All rights reserved
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2252