Megosztás Facebook LinkedIn

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető munkaviszony.1 Az APEH honlapján megjelent tájékoztató az új szabályok megismeréséhez és értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani.


1. Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:
• mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
• alkalmi munkára.2

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben3 meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.
Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshelyszolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig4
létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

A teljes anyag letölthető: az APEH honlapjáról!

Forrás: APEH


1 Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII törvény (a továbbiakban: Eftv.) szerinti foglalkozatás lehetősége a törvény erejénél fogva 2010. augusztus 1-vel megszűnik.
2 Változatlanul mód van arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló ezekben a foglalkoztatási formákban is a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) általános szabályai szerint létesítsen munkaviszonyt.
3 2005. évi CLXIV. törvény
4 2010-ben az Efo.tv. hatálybalépéséig az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásban és az egyszerűsített foglalkoztatásban eltöltött napok számát az időtartamok számításánál nem kell figyelembe venni.

© 2010 Hunder - All rights reserved