Megosztás Facebook LinkedIn

Orvosi igazolás keresőképtelen állományról

Az emberi erőforrások minisztere a 237/2020. (V. 26.) Korm. rendelettel módosította a 102/1995. (VIII. 25.) számú Kormányrendelet keresőképtelenség igazolásáról szóló mellékleteit. A rendelet szerint a keresőképtelenség igazolása egységes formátumú nyomtatványon történik, amelynek elnevezése „Orvosi igazolás keresőképtelen állományról”.


A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetettki.

A veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről szóló 657/2020. (XII. 24.) Korm.rendelet 1. §-ában foglaltak értelmébena veszélyhelyzetideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni keresőképtelenségrőlszóló orvosi igazolást, hanem azt az orvos elektronikus úton -így különösen e-mailben- is továbbíthatja a beteg részére.

Orvosi igazolás minta: Itt érhető el a linkje!

A 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja azt is kimondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a biztosított a keresőképtelenségrőlszóló orvosi igazolástelektronikus úton -így különösen e-mailben- is továbbíthatja a foglalkoztató részére.

Táppénz megállapítására a veszélyhelyzet fennállása alatt is csaka Kr.rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolás, kórházi (klinikai) ápolásról, illetvea szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodásáról szólóigazolás alapján kerülhet sor. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a keresőképtelenségről szóló igazolásokat továbbra is a Kr. szabályainak megfelelően, szabályosan ki kell állítani minden esetben. Az igazolást tehát papír alapon el kell látni az orvos aláírásával, valamint munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával. Ezt követően kerülhet sor a szabályosan kiállított keresőképtelenségi igazolás digitalizálására (szkennelésére) és elektronikus úton (különösen e-mailben) a beteg részére történő továbbítására.

Az orvosi igazolások biztosítottakhoz történő eljuttatásának, illetve a biztosítottak által a foglalkoztatókhoz történő továbbításának elsődleges csatornája a veszélyhelyzet fennállása alatt az e-mail. Nincs lehetőség azonban a táppénz megállapítására, ha a biztosított nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy keresőképtelen állományban van, de az erről szóló orvosi igazolást nem csatolja.

Forrás: Magyar ÁllamkincstárKözpont

© 2010 Hunder - All rights reserved