Megosztás Facebook LinkedIn

A biztosítottak körének 2011. évi változása

2011. január 1-jétől változik a biztosítottak körére vonatkozó szabályozás

1.) A jelenleg érvényes rendelkezések szerint a természetes személyt biztosítási kötelezettség terheli, ha valamely foglalkoztatóhoz fűződő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől, illetőleg külföldi illetőségű más személytől szerez.

Foglalkoztatónak kell tekinteni bármely jogi és természetes személyt, egyéni vállalkozót, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb szervezetet, költségvetés alapján gazdálkodó szervet, bármely személyi egyesülést, ha biztosítottat foglalkoztat, vagy a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet juttat.

Ha a jövedelem juttatására egy másik foglalkoztatónál fennálló jogviszonyra tekintettel kerül sor, e jövedelemmel összefüggésen a biztosítás időtartamként a jövedelem kifizetésének (juttatásának) napját kell figyelembe venni.

2011. január 1-jétől a fent leírtak részben hatályukat vesztik, illetve módosítva lettek, vagyis megszűnik az a szabály, hogy a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyra tekintettel vagy azzal összefüggésben szerzett járulékalapot képező jövedelem biztosítási kötelezettséget eredményez.

A második bekezdésben ismertetett szervek/személyek társadalombiztosítás vonatkozásában csak abban az esetben lesznek foglalkoztatók, ha biztosítottat foglalkoztatnak.

2.) Jelenleg nem terjed ki a biztosítás arra a személyre, aki hallgatói munkaszerződés alapján létesít munkaviszonyt.

A biztosítottak körének változása következtében 2011. január 1-jétől ezen személyek munkaviszonyban állóként újra biztosítottá válnak.

3.) A biztosítottak köre kiegészül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjaival.

4.) Módosulnak a biztosítás szünetelésének szabályai. E szerint szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe.

Egyértelműbbé vált a módosítással, hogy a 3 évesnél fiatalabb gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt csak akkor nem szünetel a biztosítás, ha a munkavállaló gyermeke gondozása, ápolása miatt ellátásban részesül.

Forrás: APEH

© 2010 Hunder - All rights reserved