Megosztás Facebook LinkedIn

Látvány-csapatsport támogatásának hatása a 2011. évi társasági adóelőlegre

A látvány-csapatsportágak részére 2011. július 1-én vagy azt követően nyújtott támogatás az adóalapnál elismert költségnek (ráfordításnak) minősül.


A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 29/M. § értelmében a látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó új rendelkezéseket - Tao. tv. 4. § 41-45. pont, 22/C. §, 3. számú melléklet B) fejezet 15. pont - a hatálybalépésük napját (2011. június 30.) követően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.

Eszerint a látvány-csapatsportágak részére 2011. július 1-én vagy azt követően nyújtott támogatás az adóalapnál elismert költségnek (ráfordításnak) minősül, illetve utána a Tao. tv. 22/C. §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén adókedvezmény vehető igénybe.

Tekintettel arra, hogy a Tao. tv. nem ír elő arányosítási kötelezettséget az évközi hatályba lépés miatt, az adókedvezmény a teljes adóévi kötelezettség csökkentésére igénybe vehető a fizetendő adó 70 %-áig.

Lényeges azonban, hogy az újonnan beiktatott szabályok nem eredményeznek automatikusan változást a 2011. évben fizetendő társasági adóelőleg tekintetében, figyelemmel a Tao. tv. 26. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a fizetendő adóelőleg az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának összegével egyezik meg, ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónap volt (illetve az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegével minden más esetben).

Természetesen az adózónak lehetősége nyílik arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 42. § (2) bekezdése értelmében az adóelőleg módosítását kérje az adóhatóságtól, ha számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. A kérelem az esedékesség időpontjáig nyújtható be.

Forrás: NAV

© 2010 Hunder - All rights reserved