Megosztás Facebook LinkedIn

Belföldi összesítő jelentés, számlákról való elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos változások

2018. július 1-jére módosult a tételes belföldi összesítő jelentéssel és a számlázó programmal kibocsátott számlákról való elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos változások hatályba lépésének időpontja


Jelen tájékoztató célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31/B. § szerinti tételes belföldi összesítő jelentési kötelezettségre vonatkozó szabályozás tervezett módosítása a már korábban kihirdetett, 2017. július 1-jei hatályba lépési időpontról későbbre, 2018. július 1-jére módosult. Vagyis az tételes belföldi összesítő jelentési kötelezettséget eredményező, számlában szereplő áfa összeg egymillió forintos összeghatárának százezer forintra csökkentése, valamint ezzel összefüggésben a számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák adattartalmáról történő elektronikus adatszolgáltatás bevezetése későbbre tolódott.

A hatályba lépési időpont módosulásának jogszabályi háttere a következő. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 2016. évi LXVI. törvény) 161. §-a az Art. 31/B. §-át kiegészítette a (2a) bekezdéssel, mely szerint:
„(2a) Az általános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít.”

E mellett a 2016. évi LXVI. törvény 200. §-ának 15. pontja szövegcserés módosítással rendelkezett az Art. 31/B. § egyes bekezdéseiben említett egymillió forintos összeghatár százezer forintra történő csökkentéséről, és ugyanezen 200. § 16. pontja írta elő az Art. 31/B. § (2) bekezdésének módosítását arra vonatkozóan, hogy az értékesítési oldalon – az új (2a) bekezdésbeli, elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség szabályára figyelemmel – a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlákról történő, az áfa-bevallás részeként teljesítendő tételes belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettség továbbra is fennáll.

Mindezen változások hatályba lépésére a 2016. évi LXVI. törvény 262. § (7) bekezdése a 2017. július 1-jei időpontot határozta meg.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LXXVII. törvény) 231. §-a – 2017. június 20-i hatállyal – a 2016. évi LXVI. törvény 262. §-át úgy módosította, hogy a 2017. július 1-jei hatályba lépési időpontra vonatkozó rendelkezést, a 262. § (7) bekezdést hatályon kívül helyezte, és helyébe a 262. §-t egy új (10) bekezdéssel kiegészítette, mely szerint „(10) A 161. § és a 200. § 15-16. pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.”

Összefoglalva: a 2016. évi LXVI. törvény Art. 31/B §-át módosító, előzőekben említett rendelkezései, és annak eredményeként a számlázó programmal kibocsátott számlákról való elektronikus adatszolgáltatás követelménye, továbbá a tételes belföldi összesítő jelentési kötelezettség értékhatárának egymillió forintról százezer forintra történő csökkenése egy évvel később, 2018. július 1-jén fognak hatályba lépni.

A számlázó programmal kibocsátott számlákról való elektronikus adatszolgáltatás teljesítését érintő mulasztások szankcionálására vonatkozó rendelkezés, az Art. 172. §- ának a 2016. évi CXXV. törvény 187. §-ával megállapított (5a) bekezdése is 2018. július l-jén fog hatályba lépni [2017. évi LXXVII. törvény 231. § (4) – (6) bekezdései].

Forrás: NAV

© 2010 Hunder - All rights reserved