Megosztás Facebook LinkedIn

Előadók

 • Laczi Ferenc

  beosztása: igazságügyi jövedéki szakértő


  A Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományába 1992. június 1-én nyertem felvételt. A röszkei Vámhivatalnál kezdtem, majd 1993. július 1-től áthelyezésre kerültem a Vám- és Pénzügyőrség Csongrád és Békés Megyei Parancsnokságának Jövedéki Osztályára.  Öt évig teljesítettem itt szolgálatot, előbb előadóként, később osztályvezető helyettesként. A parancsnokság feladataiból adódóan a jövedéki szabályozás valamennyi területével foglalkoztam, felügyeleti, ellenőrzési, irányítási jellegű feladatok mellett elsőfokú hatósági jogkörben az engedélyezés, míg másodfokú hatósági jogkörben eljárva fellebbezések elbírálása tartozott feladataim közé. Munka mellett, másoddiplomás képzés keretében vámigazgatás szervező diplomát szereztem az Államigazgatási Főiskolán.

  1998. július 1-től pályázat útján kerültem a VPOP Jövedéki Főosztályára, ahol az Adóbevételi Osztály osztályvezetőjeként dolgoztam. Az általam irányított osztály szakmai feladatai közül megemlítendő az adóbevételek fokozását célzó intézkedési tervek készítése, jogszabály-módosítási javaslatok megfogalmazása, véleményezése, lefoglalt, elkobzott dolgok kezelése, megsemmisítése, értékesítési célú átadása, illetve az ezzel kapcsolatos gyakorlati szabályok kidolgozása, végrehajtásuk felügyelete. Kiemelkedő feladat volt továbbá az adó-visszaigénylésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásának figyelése, statisztikák, elemzések készítése, s végül, de nem utolsó sorban az adóügyben eljáró vámhivatalok adóellenőrzési tevékenységének felügyelete, ellenőrzése.

  2004. január 1-én megalakult a Vám- és Pénzügyőrségen belül a Nemzeti Jövedéki Központ, s ennek a szervezetnek lettem a parancsnokhelyettese, de parancsnok híján a parancsnoki feladatokat is elláttam. A szervezeti egység feladata jórészt a VPOP Adóbevételi Osztályától átvett feladatokból állt össze, úgymint az adóztatással összefüggő tevékenységek szakmai felügyelete, irányítása, továbbá a lezárt adóellenőrzések felülellenőrzése. A szervezeti egység - alig négy hónapos fennállás után - 2004. április 30-al megszüntetésre került. A 2004. május 1-i átszervezés keretében kerültem a Vám- és Pénzügyőrség Jövedéki Kapcsolattartó és Kockázatelemzési Központjához, ahol szintén parancsnokhelyettesi feladatokat láttam el. Munkakörömből adódóan a Központ jövedéki szakmai tevékenységének felügyelete tartozott feladatkörömbe, úgymint: a tagállami adófelfüggesztéssel kapcsolatos szakmai kérdések, tagállami megkeresések (EWS-E, MVS üzenetek) küldése, fogadása, nemzetközi behajtás, jövedéki szakkérdésekben állásfoglalások kiadása (amíg a Központ illetékességébe tartozott), később pedig a lezárt adóellenőrzések felülellenőrzése. 2007. júliusában fejeztem be egyetemi tanulmányaimat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, ahol védelmi igazgatási menedzser diplomát szereztem.

  2007. december 30-al a Központ átszervezés keretében megszűnt, összeolvadt a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnokságával. Az átszervezés eredményeként az új szervezeti egység jövedéki feladatai jelentősen lecsökkentek, ezért kérelmeztem nyugállományba helyezésem, melyre 2008. július 1-el került sor.

  1993. július 1. óta a jövedéki szakterületen teljesítettem szolgálatot különböző munkakörökben, 1998 óta azonban folyamatosan vezetői beosztásokban. Több éves jövedéki szakmai tevékenységem során a jövedéki szabályozás valamennyi területével foglalkoztam. Rendszeresen részt vettem a jogszabály előkészítő munkában, valamint a jogszabály tervezetek szakmai véleményezésében. Szakmai munkám szerves része az oktatás, képzés, sok helyen és többféle képzésben is oktattam, illetve oktatok jelenleg is jövedéki adójogot.

  2008. július 23-án felvételt nyertem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, mint igazságügyi jövedéki szakértő.

  Iskolai végzettség

  1987
  GATE Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Kar Mezőtúr
  mezőgazdasági gépész üzemmérnök

  1998
  Államigazgatási Főiskola
  vámigazgatás szervező

  2007
  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
  védelmi igazgatási menedzser

  1993
  Vám és Pénzügyőri Iskola
  alapfokú szaktanfolyam

  1994
  Vám- és Pénzügyőri Iskola
  középfokú szaktanfolyam

  Oktatás, képzés

  Pénzügyőrképzés

  1994-től több éven át oktattam - a napi feladatok mellett - a Vám- és Pénzügyőri Iskola szegedi és mohácsi kihelyezett szaktanfolyamain jövedéki jogot.

  1998-tól rendszeresen tartottam előadásokat a Vám- és Pénzügyőri Iskolán, főként a jövedéki adótörvény szankciórendszeréről, annak alkalmazási szabályairól. Az előadások mellett rendszeresen elnököltem a jövedéki szakmai vizsgákon.

  A Rendőrtiszti Főiskolán évről évre a vizsgabizottság elnöki feladatait láttam el a jövedéki adó tantárgy szigorlati vizsgáin.

  2003-tól folyamatosan részt vettem a személyi állomány EU-s felkészítésében, ahol a Közösségi jövedéki szabályokról tartottam előadásokat, illetve a vizsgákon vizsgaelnöki feladatokat láttam el.

  Jövedéki ügyintézőképzés

  Az elmúlt években több képzőszervnél is (KOTK, HM Beszerzési Hivatal, Siker Bt. Szeged, Unilever, Kopint-Datorg Szakközépiskola) tanítottam és tanítok jövedéki adójogot és adózási ismereteket.

  Adótanácsadó képzés

  Évek óta folyamatosan részt veszek az adótanácsadó képzésben is, ahol szintén jövedéki adójogot tanítok.

  Egyéb oktatás

  Több éven keresztül vámkezelő és vámügyintéző képzésben oktattam kereskedelmi vámtarifát, míg autósiskolák nemzetközi gépkocsivezető tanfolyamain (TIR tanfolyam) vámjogi ismereteket. Több éven át az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének pénzügyi szakjogász képzésében jövedéki adójog előadásokat tartottam. Aktív szerepet vállalok a termékdíj ügyintézői képzésben is, ahol a vám és jövedéki alapok modulon belül jövedéki adózást tanítok.

  Előadások, konferenciák

  1998-tól felkérés alapján folyamatosan tartok előadásokat jövedéki vonatkozású konferenciákon, az ország különböző pontjain (pl. Adóegyetem előadássorozat). Ezek az utóbbi években főként a jogszabályi változások időszakára esnek és a jövedéki adótörvény változásainak bemutatására irányulnak.

  Szakmai vizsgáztatás

  Néhány éve felvételt nyertem a Pénzügyminisztérium szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe, aminek következményeként vámkezelő, vámügyintéző és jövedéki ügyintéző szakmai vizsgákon látom el a vizsgaelnöki teendőket a PM kijelölése alapján. Ezen túlmenően a jövedéki ügyintéző szakmai vizsgákhoz vizsgadolgozatokat készítek, illetve lektorálok, szintén a PM megbízásából.

  Publikációk

  Szakmai kérdéseket érintően több cikkem, publikációm jelent meg a Vám- és Pénzügyőrség belső szakmai kiadványában a Pénzügyőr c. lapban. Ezek közül kiemelést érdemelnek a repülőtéri üzemanyag ellátással, a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adó visszatérítéssel, a családi gazdaságok gázolaj jövedéki adó visszaigénylésével, az adómentes üzletekkel (duty-free), valamint a vámadóraktárak jövedéki szabályozásával foglalkozó írásaim. Egyes cikkeim a Vám-Zoll c. folyóiratban is közzétételre kerültek. A bor jövedéki termékkörbe vonását követően a bor jövedéki szabályozásáról szóló cikkem jelent meg a Napi Gazdaság c. lapban.

  1998-tól kezdődően folyamatosan tagja voltam a VPOP-n belül annak a szerkesztői stábnak, amely a testület dolgozói számára készített Jövedéki Kódex összeállítását végezte, s a törvényi rendelkezések alkalmazásához magyarázó fejezeteket írt.

  Több jövedéki tárgyú tankönyv megírásában is részt vettem, így például:
  - Jövedéki ügyintézők kézikönyve I. - II . - Perfekt Kiadó
  - Jövedéki adó (jegyzet) - Vám- és Pénzügyőri Iskola
  - Adóellenőrzés - Penta Unió Oktatási Centrum 2004. - 2009.
  - Adótan - Penta Unió Oktatási Centrum 2004. - 2009.
  - Adó teszt és példatár - Penta Unió Oktatási Centrum 2004. - 2009.
  - Jövedéki termékek kereskedelme -Vám- és Pénzügyőri Iskola tankönyve - 2006.

  Szakértői tevékenység

  2008. július 1-től saját vállalkozás keretében folytatom a jövedéki munkát. Ennek keretén belül jövedéki ügyintézői, tanácsadói feladatokat látok el, e mellett jogorvoslati ügyekben végzem megbízóim jövedéki szakmai képviseletét, támogatását. Tevékenységem a jövedéki szabályozás valamennyi részterületére kiterjed. Megbízóim, partnereim között természetes személyek, kisebb és nagyobb vállalkozások épp úgy megtalálhatók, mint multinacionális vállalatok.

  Igazságügyi jövedéki szakértőként bírósági vagy nyomozóhatósági kijelölés, esetenként ügyféli felkérés alapján szakvéleményt adok a nyomozás vagy a peres eljárás során felmerült jövedéki vonatkozású szakkérdésekben.

  Szakmai tevékenységem révén folyamatos kapcsolattartás alakult ki a vámhatóság jövedéki feladatokat ellátó szerveivel, valamint a Pénzügyminisztérium illetékes főosztályával.

  Előadásai

 
© 2010 Hunder - All rights reserved